Hakkında Bilgi

Güneş enerjisi nedir

Güneş enerjisi nedir
Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Güneş enerjisi kullanımı
Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi, 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti ise 1311 kWh/m2yıl ( günlük toplam 3,6 kWh/m2 ) olarak tespit edilmiştir Rakamlarında gösterdiği gibi ülkemiz alternatif enerji kaynaklarına yönelmeli, özellikle devlet firmalarımızı bu konuda cesaretlendirmeli ve mevcut güneş enerjisinden faydalanmalıyız

ISIL GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ:
Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.

Güneş enerjisi, Güneş enerjisi nedir, Güneş enerjisi kullanımı, Güneş enerjisi hakkında bilgi, Güneş enerjisi ile ilgili bilgi, Güneş enerjisinin faydaları,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim