Hakkında Bilgi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nüfus ve Yerleşim

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nüfus ve Yerleşim
Türkiye nüfûsunun % 11.5’i bölgede yaşamaktadır. 1990 nüfus sayımına göre bölge nüfûsu yaklaşık 4.909.000 olup, km2ye yaklaşık 86 kişi düşer. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasından yüksektir. Bölge nüfusunun % 48’i kırsal kesimde, % 52’si ise on bin ve daha fazla nüfuslu şehirlerde yaşar. Yüzey şekilleri ile nüfus yoğunluğu arasındaki ilişki diğer bölgelerden biraz daha farklıdır. Meselâ engebeli olan Mardin-Midyat Eşiği çok kalabalıkken,Diyarbakır Havzasının orta kesimleri seyrek nüfusludur.Nüfûsun en yoğun olduğu kesim Gaziantep’tir.


Yaşadığımız bölgede nüfus en çok nerelerde toplanmıştır, Güneydoğu Anadoluda nüfus en çok nerelerde toplanmıştır, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde nüfus en çok nerelerde toplanmıştır, Güneydoğuda Nüfusun en çok olduğu yer, Güneydoğudaki Nüfus yoğunluğu, Güneydoğu Anadoluda Yerleşim yerleri, Güneydoğu Anadolu bölgesinin nüfusu,

farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim