Hakkında Bilgi

Haç Yortusu Nedir

Haç Yortusu Nedir
Haç Yortusu: Haç, birbirine dik iki ağaç ve benzeri şeylerden meydana gelen şekle denilmektedir. Hıristiyanlık öncesi devrelerde de çeşitli milletlerde haç sembolü vardır. İsa'nın çarmıh olayından sonra haç, Hıristiyanları diğer dinlerin mensuplarından ayıran bir sembol haline gelmiştir. Bu sembol, Hıristiyanlara İsa'nın çarmıhta çektiği acıları ve ölümünü hatırlatmaktadır. Bu anı hatırlatmak için Hıristiyanlar (Protestanlar hariç) haç sembolünü kiliselerinde, mezarlarında, yol kavşaklarında, üzerlerinde bulundurmaktadır. Konstantin zamanında İsa'nın çarmıha gerildiği ağaçların bulunduğu savunulmuş ve bu olayın hatırasına, bir bayram başlatılmıştır. Ortodoks haçının alttaki kolları genellikle birbirine eşittir, Latin (Katolik) haçının alttaki kolu diğerlerinden uzundur.

Haç Yortusu, Haç Yortusu nedir, Haç Yortusu hakkında, Haç Yortusu ne demek, Haç Yortusu ile ilgili bilgi, Haç Yortusunun anlamı nedir, Hiristiyanlık, Katolik, Klise, Paskalya
Farmasi Mays Katalou 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim