Hakkında Bilgi

Halifeliğin kaldırılması - Halifelik neden kaldırıldı

Halifeliğin kaldırılması - Halifelik neden kaldırıldı
Atatürkün Devrimleri arasında Halifeliği kaldırdığınıda görmekteyiz, Babadan oğula geçen halifelik sistemidevrimler arasında yerini almıştır.

İlk dört halife seçimle iş başına gelmesine rağmen, Emeviler zamanında bu sistem değiştirilmiş ve halifelik makamı babadan oğula geçer duruma getirilmişti. Abbasiler devrinde de bu saltanat dönemi devam etti. Aslında İslamiyet’in ilk yıllarında bu sistem bu şekilde işlemiyordu. Ancak daha sonraki devirlerde bu sistem amacı dışına çıkarılmış ve sadece saltanat haline dönüştürülerek belli bir zümrenin emrinde yanlış kullanılır hale getirilmiştir.

Hailfelik zaman içerisinde Osmanlı Devleti tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Bu durum bağımsızlığını kazanmış Türk Devleti’nin karşısında bir sorun olarak duruyordu.

1 Kasım 1922 tarihinde saltanat ve halifelik makamı birbirinden ayrılmış, saltanat tamamen kaldırılmış, halifenin yetkileri de sadece dini konular ile sınırlı bir hale getirilmişti. Halifelik makamında son olarak görevde bulunan Abdülmecit Efendi’nin de devlet işleri ile uğraşma girişimleri göz önüne alındığında, halifelik makamının gereksiz olduğu ve devlet adına sorunlar oluşturduğu gerçeği apaçık ortada duruyordu. Atatürk bu sorunun biran evvel halledilmesi için çalışmalarda bulundu. 1 Mart 1924 tarihinde Atatürk’ün mecliste yaptığı konuşma ile halifeliğin kaldırılması gerektiği herkesçe kabul gördü. 3 Mart 1924’te TBMM tarafından çıkarılan bir kanunla halifelik kaldırılarak, yeni yapılacak ilke ve inkılapların önü tamamen açılmış oldu.

Halifeliğin kaldırılmasının sonuçları:
Yeni kurulan Türk Cumhuriyeti Devleti’nin laik düzene geçişi kolaylaştı.
Yapılacak ilke ve inkılapların önü açılmış oldu.
Saltanat ve Hilafet yanlılarının dayandığı en önemli güç odağı yok edildi.
Din işlerinin doğru ve düzenli bir şekilde işlemesinin çalışmalarına başlandı.

Atatürk Devrimleri, Halifelik, Halifeliğin kaldırılması, Halifeliğin kalkması, Halifeliğin kaldırılışı, Halifelik neden kaldırıldı, Halifeliğin kaldırılmasının nedenleri, Halifeliğin kaldırılması ile ilgili bilgi, Halifeliğin kaldırılması hakkında bilgi, Halifelik niçin kaldırıldı,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim