Hakkında Bilgi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı
Özel kuruluşlarda ve kamu kurumlarında; kurumu halka tanıtacak, kurumun çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandıracak, kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler yaratacak ilişkileri kurabilen kişidir.

GÖREVLER

- Tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, raporlar hazırlar,

- Yapılacak etkinlikleri kitle iletişim araçları ile halka duyurur,

- Basın toplantıları, sergiler, konferanslar hazırlar,

- Konusuyla ilgili yazıları basında izler, kupürleştirir, cevaplar hazırlar,

- Halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmesi için program hazırlar,

- Yöneticilerin konuşma metinlerini ve yazışmalarını hazırlar,

- Toplantı, tören, kutlama ve kokteyllerin düzenini sağlar,

- Kurum adına sanat etkinlikleri düzenler,

- Kamuoyundaki imajın belirlenmesi amacıyla anketler düzenlenmesini sağlar,

- Yapılacak faaliyetler için bütçe hazırlar, malzeme miktarını ve elemanların sayısını ve niteliğini belirler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Büro makineleri (telefon, teleks, faks, bilgisayar vb.),

- Fotoğraf makinesi.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı olmak isteyenlerin;

- Üst düzeyde sözel yeteneğe sahip,

- İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen (dışa dönük),

- Kendine güvenen ve başkalarını etkileyebilen,

- Girişken,

- Araştırıcı,

- Sabırlı, ölçülü,

- Yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı, büro ortamında görev yapar, zaman zaman diğer kuruluşlarda düzenlenen toplantılara, seminerlere, sergilere katılabilir. Çalışırken gazetecilerle, reklam uzmanlarıyla, müşterilerle, meslektaşlarıyla, yöneticilerle ve diğer çalışanlarla iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı, bürolarda, otellerde, gazetelerde, yayıncılık alanlarında, bankalarda, reklam ajanslarında, fabrikalarda, hastanelerde, çeşitli kuruluşların organizasyon faaliyetlerinde çalışma olanağına sahiptir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi üniversitelere bağlı “İletişim” , “İşletme” ve “İletişim Bilimleri” fakültelerinin “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” bölümlerinde verilmektedir;

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans programları yeterli “Sözel (SÖZ-2)” puan almak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince ; Sosyoloji, Psikoloji, Siyasi Tarih, Siyaset Bilimine Giriş, Okuma ve Anlatım Teknikleri, Kitle İletişim Araçları, Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar, Reklam Tasarımı, Pazarlama, Halkla İlişkiler Modeli, Piyasa ve Kamu Araştırmaları, Ekonomi, hukuk, Araştırma Yöntemleri, Gazetecilik, Reklamcılık, Fotoğrafçılık, İstatistik, Haber Toplama ve Yayma, Kitle İletişim Kuramları, Basın İlişkileri vb. dersler verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

- Halkla ilişkiler konusunda üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.

- Kamu ya da özel kuruluşlarda basın -yayın ve halkla ilişkiler biriminde yönetici olabilirler.

BENZER MESLEKLER: Gazetecilik, reklam uzmanlığı.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Meslek eğitimi süresince koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen krediden yararlanabilirler.

- Kamuda çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, devlet memuru statüsünde 9/1 kadro ve derece ile işe başlarlar.

- Özel şirketlerde ise kazanç, yabancı dil bilmeye, tecrübeye ve işyerinin konumuna göre değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
meslekler ve özellikleri, mesleklerin özellikleri, meslek tanıtımları, halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı, halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı nedir, halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı ile ilgili bilgiler, halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı bilgi, halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı hakkında bilgi, halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı olmak için, halkla ilişkiler ve tanıtım elemanının görevleri, halkla ilişkiler ve tanıtım elemanının özellikleri, halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı mesleği, meslek tanıtımı,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim