Hakkında Bilgi

Haşv ne demek

HAŞİV
Yazıda Gereksiz Söz Bulunması. Eş Anlamlı Sözcüğü Sık Sık Kullanmak, Anlam İçin Gerekli Olmayan Kelimeler Bulundurmak, Aynı Fikri Değişik Kelimelerle Tekrar Etmek, Aynı Anlama Gelen Kelimeleri Art Arda Söylemek, Yazıya Yabancı Fikir Ve Hayal Karıştırmak Haşivdir. Eskiler Seci, Söz Sanatları Ve Vezin İçin Yazı Veya Şiire Fazla Söz Katarlardı. Edebiyatımızda Haşiv Örnekleri Çok Fazladır. Ü (Ve) Edatıyla Bağlanan Eş Anlamlı Sözler Sık Sık Kullanılmıştır. Örnek:
Ahd Ü Peyman, Bey Ü Füruhi, Ceng Ü Harb, Etraf Ü Cevanib, Feth Ü Küşad, Ferid Ü Yekta, İlm Ü İrfan, Medh Ü Sitayiş, Sehl Ü Asan, Vak Ü Zaman...
Şeyh Galib’in Şu Beyti Haşvin Açık Bir Örneğidir:

Var Mı Hele Söylenmedik Söz
Kalmış Mı Meğer Denilmedik Söz

Haşv Müfsid Ve Gayr-İ Müfsid Olmak Üzere İkiye Ayrılır.
1. Haşv-İ Müfsid: Anlatımı Bozan Söz Kalabalığı İçin Kullanılır. Yazarın Neyi Nasıl Anlatacağı Hakkında Kesin Fikri Olmazsa Fikir Anlaşılmaz Hale Gelir, Maksat İfade Edilmez.
2. 2. Haşv-İ Gayr-İ Müfsid: Fikri Anlaşılmaz Hâle Sokmayan Söz Kalabalığı İçin Kullanılır. Kabîh, Malih Ve Mutavassıta Olmak Üzere Üçe Ayrılır.
A. Haşv-İ Kabîh: İfadeye Çirkinlik Veren Fazlalıklar. Söylenmiş Bir Fikrin Eş Anlamlı Kelimelerle Tekrarlanmasında Kabîh Haşiv Görülür.
B. Haşv-İ Melih: Söze Güzellik Ve Kuvvet Kazandırmak İçin Söylenir. Gereksiz Gibi Görünen Bu Sözler İkinci Derecede Anlam İfade Ederler.
C. Haşv-İ Mutavassıta: İfadeye Güzellik Vermediği Gibi Çirkinlik De Vermeyen Fazla Söze Denir. Pek Fark Edilmeyen Eş Anlamlı Kelimelerin Tekrarıyla Meydana Gelir.
Bir Beytin İki Mısrasının Baş Ve Son Parçaları Arasında Bulunan Parçalara Da Haşiv Denir.

Edebiyat Sözlüğü, Sözlük, haşv, haşv nedir, haşv ne demek, haşv ile ilgili bilgi, haşv hakkında bilgi, haşv anlamı nedir, hakkında bilgi nedir,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim