Hakkında Bilgi

Hazar Gölü Hakkında Bilgiler

Hazar Gölü Hakkında Bilgiler
Hazar Gölü, Güneydoğu Anadolu’da Elazığ vilayetinin güneyinde yer alan, Güneydoğu Torosların batı kısmında ve dağ sıraları arasında kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan bir çöküntü gölüdür. 40 km kadar uzunluktaki bir çöküntü hendeğinin bir bölümündedir. Bu uzun çukur alan bu bölgedeki kıvrımlar eksenine paralel çöküntü yerlerindendir. Alanı 85 km2, deniz seviyesinden yüksekliği ise 1235 m kadardır. Gölün en uzun noktası 20 km, en geniş yeri 6 km, en dar yeri de 3 km civarında, derinliği ise 150 metredir.

Hazar gölü dere ve kaynak suları ile beslenir fazla suları Dicle’ye boşalır. Gölün güney kenarından demiryolu, kuzey kenarından ise Diyarbakır-Elazığ karayolu geçmektedir. Önceleri kapalı bir göl iken, daha sonra çökmeler ve kaymalar neticesi Dicle Nehrine bağlanmıştır. Halen güneydoğu köşesinden Dicle Nehrine bağlıdır. Bu nehir ile irtibatı yokken bugünkü seviyesinden 100 m daha yukarda olduğu sanılmaktadır.

Yapılan araştırmalar bu seviye düşüşünün sadece akıntıyla değil alüvyonlu kısımlardan sızma ile de olduğunu göstermektedir. 1956 senesinde Elazığ’a enerji temini için yapılan hidroelektrik santrali gölün seviyesini iyice düşürdüğü için bunu önlemek maksadıyla 1957 yılında Tehrimbaz Deresi göle akıtılmıştır. Hazar Gölü 280 km2lik bir alanın yağışlarını toplamaktadır. Ayrıca birçok küçük dere de gölü beslemektedir. Bunlardan en önemlisi güneybatıya dökülen Kürk Suyudur. Gölde su seviyesi yaz aylarında yükselmekte kış aylarında ise (eylül-şubat) düşmektedir. Temmuzda maksimum, şubatta ise minimum seviyede bulunur. Gölün tuzluluk derecesi yüksek olduğu için sulamaya pek elverişli değildir.

türkiyenin gölleri, türkiyedeki göllerimiz, hazar gölü, hazar gölü hakkında, hazar gölü ile ilgili bilgiler, hazar gölü bilgi, hazar gölü hakkında bilgi, hazar gölü ile ilgili bilgi, hazar gölü hangi bölgededir, hazar gölü hangi bölgemizdedir, hazar gölü hangi ilimizdedir, hazar gölü hangi şehirdedir, hazar gölünün özellikleri, hazar gölü nerededir, hazar gölü nerde, hazar gölüne nasıl, hazar gölü tanıtımı,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim