Hakkında Bilgi

Hücre Duvarının Özellikleri ve Görevleri

Hücre Duvarının Özellikleri
Hücre çeperi ya da hücre duvarı bitki, mantar ve prokaryot hücrelerde hücre zarının dışında bulunur. Bitki hücrelerinde selüloz, mantar hücrelerinde kitin yapılıdır.

Özellikleri
Cansızdır, esnekliği yok denecek kadar azdır
Hücreyi patlamaktan korur.
Seçici geçirgen değildir.
Madde geçişi basit geçitler ile sağlanır.
Bitki hücrelerinde selüloz, mantar hücrelerinde kitin, bakteri hücrelerinde peptidoglikantan yapılmıştır.
Hücreye desteklik ve dayanıklılık sağlar.
Canlının aktif hareket etmesini engeller.


Hücre Duvarının Görevleri
Hücre duvarı sadece bitkisel hücrelerde hücre zarının dışında bulunur.Hücre çeperi de denir.

Selüloz adı verilen ölü bir maddeden yapılmıştır. Hücre duvarının selülozdan yapılmış olması, hücrenin madde alış verişini engellemez. Çünkü hücre duvarında da porlar vardır. Hücre çeperi cansız, kalın dayanıklı, esnek olmayan, tam geçirgen ve selüloz yapıdadır.

Görevi: Bitki hücresinin dış ve iç etkilere karşı direnç göstermesini sağlar.
Bitki hücresinin belirli bir şekil almasını sağlar.
Hücre duvarı üzerindeki porlar madde geçişini sağlar.

Hücre Duvarı, Hücre Duvarının Özellikleri, Hücre Duvarının Görevleri, Hücre Duvarının Özellikleri ve Görevleri,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim