Hakkında Bilgi

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
1-) Anayasa'nın Kabulü:
A-) T.B.M.M.'nin açılmasıyla yeni bir Türk Devleti'nin ilk anayasası kabul edildi.(20 Ocak 1921)

Bu anayasanın benimsediği esaslar şunlardı:
1-) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
2-) Kanun yapma ve yürütme yeni T.B.M.M.'ne aittir.

B-) 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı ile Anayasanın 1. maddesine "Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir. hükmü eklendi.

20 Nisan 1924'te yeni bir anayasa hazırlandı. Bu anayasada "Dilin Türkçe, başkentin Ankara olduğu hükümlerine de yer verildi.
Kuvvetler Birliği esası geçerliydi. Yargı bağımsızdı.
Cumhuriyet ve bakanlar Meclis içinde seçilecekti.

2-) Türk Medeni Kanunu (17 Şubat 1926):
Osmanlı Devleti'nde toplumun ihtiyaçların "mecelle" adı verilen İslam medeni kanunu karşılıyordu.

Mecelle'nin yetersizliği daha 1. dünya savaşında anlaşılması ve değiştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Toplumumuza en uygun ve en kolay uygulanabilir İsviçre Medeni Kanunu kabul edildi. Bu kanun;
a.) Avrupa Medeni kanunların en yenisi olması
b.) Sorulara akılcı ve kolay çözümler getirmesi
c.) İfadesinin sade ve anlaşılır olması.
d.) Kadın-erkek eşitliğine dayamam aile hukukunun iyi düzenleşmiş olması
özelliklerini taşıyordu.

Türk Medeni Kanunu ile...
- Kadın-erkek eşitliği sağlandı.
- Mirasta ve şahitlikte eşitlik.
- Resmi nikah usulü.
- Tek kadınla evlilik.
- Kadına da boşanma ve istediği mesleğe girebilme hakkı tanındı.

ÖNEMİ: Böylece Türk ailesinin kuruluş ve işleyişi çağdaş ve demokratik kurallara dayandırılmış ve hukuk birliği sağlamış oldu.

Medeni kanunun kabulünden sonra Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu, suçluların işledikleri bir suçtan dolayı cezalandırılmasından çok onların eğiterek, bir daha suç işlememeleri sağlayacak bir anlayış hazırlandı.

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar, Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler, Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Nelerdir, Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Nedir, Anayasanın Kabulü, Türk Medeni Kanunu,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim