Hakkında Bilgi

Hünkar İskelesi Antlaşması

Hünkar İskelesi Antlaşması - 1833
Hünkar İskelesi Antlaşması 8 Temmuz 1833 tarihinde İstanbul'un Hünkar İskelesi semtinde Osmanlı Devletinin Rusya'yla imzaladığı bir karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antlaşmasıdır.
Sultan II. Mahmut 1829 yılında Rusya'yla yapılan savaşı sonuçlandıran Edirne Antlaşmasını imzalamıştı. Bu arada Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı Devletine isyan etti. Osmanlı Devleti isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istemek zorunda kaldı. Rusya Mısır'a baskı yaparak 1833 yılında Osmanlılarla Kütahya Antlaşmasını yapmalarını sağladı. II. Mahmut barışı sağlamış olmakla birlikte kendini güvencede hissetmiyordu. O yüzden Rusya'yla bir karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antlaşması yapmağa karar verdi.

Bu antlaşmaya göre:
Osmanlı Devleti bir saldırıya uğrarsa Rusya asker ve donanma gönderecek, ancak masrafları Osmanlı Devleti ödeyecekti.
Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti boğazları kapatacaktı. (İngiltere ve Fransa'ya karşı)
Bu antlaşma 8 yıl sürecekti.
Bu antlaşma ile boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır. Boğazlar sorunu 1841'deki Londra Konferansında tekrar ele alınmıştır.

Osmanlıların yaptıkları antlaşmalar tarihlerine göre

Osmanlıların yaptıkları antlaşmalar, Hünkar İskelesi Antlaşması, Hünkar İskelesi Antlaşması hakkında, Hünkar İskelesi Antlaşması ile ilgili bilgi, Hünkar İskelesi Antlaşmasıyla ilgili bilgi, Hünkar İskelesi Antlaşması kısa bilgi, Hünkar İskelesi Antlaşmasının sonuçları, Hünkar İskelesi Antlaşmasının tarihi, Hünkar İskelesi Antlaşmasında alınan kararlar,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim