Hakkında Bilgi

İhlas Finans Ödeme Sözleşmesi

İhlas Finans Ödemeleri
Kullanıcı Yorumudur
Tasfiye Halindeki İhlas Finans A.Ş. Mağdurlarına Temdit ve Feragat sözleşmesi imzalatıyor. Yani İhlas Finansın borçlatını üçüncü bir şirkete devir ediyor ve kendisini borçlu durumdan kurtarıyor. Mudi bu durumda 350 Bin Dolarlık sermayeye sahip bir şirketle alacak verecek ilişkisine giriyor. Dahasıda var bu şirket mudilere gerçekleşmesi mümkün olmayan ödeme planları sunarak mazlum alacaklıları ikna etmeye çalışıyor.

Ben de bir ihlas mudisi olarak böyle bir görüşme gerçekleştirdim Ankara'da (İhlas pazarlama Temsilciliğinde) Bana tüm borçlarımı 1,5 yıl içerisinde ödeyeceklerini vaadediyorlardı. Ancak sözleşmeyi imzaladığım taktirde. Ben de kendilerine vaad ettikleri süreyi makul bulduğumu belirterek aynı anlaşmayı İhlas Finans üzerinden yapabileceğimi söyledim. Bana bu işe Finansı karıştırmayın dediler.

İhlas Finans'tan Açıklama
İhlas Finans borçlarını başka şirketler devir alıyor
İhlas Finans Kurumu A.Ş. den alacaklı oldukları halde, sırası gelmemiş olanlar veya sırasını beklemek istemeyen alacaklılar T.H.İhlas Finans Kurumu A.Ş’nin dışındaki gerçek ve tüzel kişilere bu alacaklarını devredebilirler /BK.md.162/1) Başka bir ifadeyle, alacağın devri yasada düzenlenmiştir. Alacağın devriyle birlikte alacaklı değişir, yani alacak devralan üçüncü kişiye geçer. Alacağını temlik eden kişi, artık T.H.İhlas Finans Kurumu A.Ş’den borcunun ödemesini talep edemez, bu hak yeni alacaklıya aittir.

Sizlerin alacağını devralmak isteyen firmalara T.H.İhlas Finans Kurumu A.Ş.tarafından verilmiş bir talimatı bulunmamaktadır. Genellikle sizlerin alacaklarını devralmak isteyen firmalar, T.H. İhlas Finans Kurumu A.Ş.ye borçlu olan firmalardır. Bu firmalar, kendi istek ve arzusuyla T.H.İhlas Finans Kurumu A.Ş.den olan alacağınızı devralmak istemektedirler. Alacağınızı devrettiğiniz takdirde T.H. İhlas Finans Kurumu A.Ş sizin muhatabınız olmayacaktır. Eş bir antlımla alacağınızı devretmekle T.H. İhlas Finans Kurumu A.Ş size borçlu olmaktan kurtulur, alacağınızı devralan şirket muhatap olur.

T.H. İhlas Finans Kurumu A.Ş’den olan alacağınızı devretmek veya devretmemek tamamen sizin kararınıza bağlıdır. Devir işleminin de yazılı bir sözleşmeyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Alacağın temlik edilmesi, alacağını devredenle, bu alacağı devralan üçüncü kişi arasında kurulacak hukuki işlemle tamamlanır. Bunun dışında, alacağın devredilmesi konusunda Bakanlığımıza bilgi verilmesine veya Bakanlıktan onay alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Mustafa ÖZCAN
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı
İHLAS MUDİLİRİNİN BİLGİSİNE SUNULUR.
İhlas Finans, İhlas Finans ödeme, İhlas Finans ödemeleri, İhlas Finans ödemesi, İhlas Finans sözleşme, İhlas Finans ödeme sözleşmesi, İhlas Finans borç devri, İhlas Finans borç devri sözleşmesi, İhlas Pazarlama,
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim