Hakkında Bilgi

İhracat nedir

İhracat nedir?
En geniş anlamda ihracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen, veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması/gönderilmesi anlamına geliyor. Dar anlamda ise, yabancılara ya da Türkiye dışında yerleşik Türklere yapılan mal satışlarını ve sözkonusu malların bu amaçla yurtdışına gönderilmesini ifade ediyor.

Bir satışın ihracat sayılabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekli:

*Satışların yabancı bir ülkeye yapılması
*İki taraflı ve çok taraflı ticaret anlaşmaları ile getirilen koşullara uyum yükümlülüğü
*Alışverişte bir yabancı paranın sözkonusu olması
*Malların taşınması
*Malın varış ülkesine ithal edilmesi ile ilgili gümrük vergisi, katma değer vergisi ve varsa başka türlü vergiler ve diğer ithalat formaliteleri
*Malın çıkış yerinden varış yerine kadar maruz kalabileceği risklere karşı sigorta edilmesi, ödemelerde/bedellerin tahsilinde bankacılık sisteminin devreye girmesi
*İhracat desteklerinden yararlanabilmek için gerekli koşullara uyum

Kapsamının bu kadar geniş olması nedeniyle, dünyanın bütün ülkelerinde, ihracat mevzuatı, gümrük mevzuatı, kambiyo mevzuatı, standardizasyon mevzuatı, teşvik mevzuatı, katma değer vergisi mevzuatı gibi birçok bağlayıcı mevzuat tarafından ayrıntılı bir şekilde düzenleniyor. Bütün ülkeler (özellikle Dünya Ticaret Örgütü ve diğer uluslararası örgütlere üye olan ülkeler) bu tür mevzuat düzenlemelerinde, iki taraflı ya da çok taraflı ticaret anlaşmaları ve uluslararası ticari teamüllere uygun hareket etme gayreti içerisinde oluyor.
Kaç Çeşit İhracat Vardır?

Üç Çeşit İhracat Vardır:
1) Özellik Arz Etmeyen İhracat
2) Kayda Bağlı İhracat
3) Özelliği Olan İhracat

“Özellik Arz Etmeyen İhracat” Nedir ve Nasıl Yapılır?
Kanun, kararname veya uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli bir merciin iznine bağlı kılınmış mallar grubunda ve ihracat yönetmeliği elindeki Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer almayan malların ihracı özellikle arz etmeyen ihracat kapsamındadır.

İhracatçılar, özellik arz etmeyen ihracatta, ihracatçı birliklerine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile birlikte, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracat ederler.

“Kayda Bağlı İhracat” Nedir ve Nasıl Yapılır?
İhracat Yönetmeliği’ nin ekinde, Kayda Bağlı İhracat Listesi, 18 madde halinde yer almaktadır. Bu listede sıralanan mallar ihraç edilirken, gümrük beyannamesinin İhracatçı birliklerince kayda alınması gereklidir.

Kayda bağlı ihracatta ihracatçılar, gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine müracat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya verirler.

İhracatçılar birliklerce kayıt meşruhatı düşünülerek onaylanmış gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracat ederler.

İhracatçı birliklerine birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin, gümrük idarelerine tevdi süresi temdit edilmemek üzere (90) doksan gündür. Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki maddelerin (bu yönetmeliğin Ek’ inde yer alan “Kayda Bağlı İhracat Listesi” nin 5’ inci sırasında bulunan maddeler) ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine tevdi süresi 90 günden daha az veya çok olarak Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenebilir.

“Özelliği Olan İhracat” Hangi İhracat Türlerini Kapsar?
Kredili ihracat, transit ticaret, konsinye ihracat, ithal edilmiş malın ihracı, bedelsiz ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak ihracat, takas kapsamında yapılacak ihracat, bağlı muamele yoluyla yoluyla yapılacak ihracat, takas ve dolaylı offset kapsamında yapılacak ihracat, özelliği olan ihracattır.

ihracat, ihracat nedir, ihracat ne demek, ihracat neye denir, ihracat ile ilgili bilgiler, ihracat hakkında bilgi, ihracat ne demektir, ihracat anlamı, ihracat özellikleri, ihracat hakkında kısa bilgi, ihracat nasıl yapılır, ihracat çeşitleri, ihracat türleri, ihracat nasıl yapılıyor,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim