Hakkında Bilgi

İpek yolu

İPEK YOLU
Akdeniz kıyılarından Çin’e dek Asya’yı baştan başa katleden kervan yolu. Hıristiyanlık tan önce kullanılan bu ticaret yolu adını, Çin’den gelen ve taşınan başlıca mal olan ipekten alır. Antakya ve Tir’ den başlayan İpek yolu, İran ve Afganistan’ın kuzeyini geçtikten sonra Pamir bölgesine ulaşıyor ve burada, ’’Taş kule’’denen bir yerde Doğu ve Batıdan gelen kervanlar arasında alışveriş yapılıyordu. Bakra’da ayrılan bir kol Hindistan’a varıyor, bir başkası da bugünkü Rus Türkistan’ının güneyinden geçiyordu. Çin Türkistan’ında iki yol izleniyordu; Takla Makan çölü, kuzey ve güneyden geçiliyor, daha sonra da iki kol birleşerek Luoyang bölgesine ulaşıyordu. Batıyı Uzakdoğu’ ya, Hindistanı da Çin’e bağlayan İpek yolu, felsefe akımlarıyla dinlerin (buddhacılık) yanı sıra sanat alanında da gelenek ve örneklerin (hallenistik sanat) iletilmesi ve değiş tokuşunda başrolü oynadı.

İpek Yolu, İpek Yolu hakkında bilgi, İpek Yolu ile ilgili bilgi, İpek Yolu nerelerden geçer, İpek Yolunun güzergahı, Coğrafi keşifler, İpek Yolu Nedir, İpek Yolu nerede başlar nerede biter, İpek Yolunun Önemi,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim