Hakkında Bilgi

Isı Nedir

Isı Nedir?
Termodinamiğin en önemli kavramlarından biri de ısıdır. Isı, belirli sıcaklıktaki bir sistemin sınırlarından, daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle transfer edilen enerjidir. Isı da iş gibi bir enerji transfer biçimidir. Isı ve iş hiçbir cisimde depo edilemez, ancak sistem sınırlarında ve geçiş halinde iken belirlenebilir. Her ikisi de birer eğri fonksiyonudurlar. Bir başka deyişle, ısı ve iş geçiş halindeki enerjilerdir.

Isı birimi iş birimi ile aynıdır, yani joule (J) dür. Eski bir alışkanlık olarak calorie (cal) de kullanılmaktadır. 1 calorie, 1gram suyun sıcaklığını 14,5°C 'den 15,5°C 'ye yükseltmek için gerekli olan ısı miktarıdır. 1 calorie = 4,187 joule dür.

Isı ve Özgül Isı
Bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için gerekli ısı; kütlesine, cinsine ve sıcaklık farkına bağımlıdır. Daha büyük kütleyi ısıtmak için, daha fazla ısı gereklidir. Örneğin, aynı ortam koşullarında, 2 kg suyu kaynama sıcaklığına kadar ısıtmak için gerekli olan ısı, 1 kg suyu kaynama sıcaklığına kadar ısıtmak için gerekli olan ısının iki katıdır.
Farklı maddelerin sıcaklığını aynı miktarda artırmak için, farklı miktarlarda ısı gerekmektedir. Örneğin, basınç, sıcaklık ve kütleleri eşit olan hava ve hidrojeni, aynı değerdeki daha yüksek bir sıcaklığa ısıtmak için, hidrojenin gerektirdiği ısı miktarı, havanın gerektirdiği ısının yaklaşık 14 katıdır. Bir maddenin özgül ısısı, o maddenin 1 kg ‘lık kütlesinin sıcaklığını 1 K artırmak için gerekli ısıdır. Gazların ısıtılması söz konusu olduğunda, iki farklı durum bulunmaktadır.

Bunlar:
• Sabit hacimde ısıtma ve
• Sabit basınçta ısıtmadır.
Sabit hacimde ısıtma sırasında gazın sıcaklığı ve basıncı artmaktadır. Örneğin, teorik otto çevriminde silindirdeki gazlara ısının verilmesi sabit hacimde olmaktadır. Sabit hacimde ısıtmanın özgül ısısı CV sembolü ile gösterilir ve ideal kuru havanın CV değeri, yaklaşık olarak 0,717 kJ/kgK dir.

Sabit basınçta ısıtma sırasında gazın sıcaklığı ve hacmi artmakta, gazın genişlemesiyle iş yapılmaktadır. Örneğin, teorik diesel çevriminde silindirdeki gazlara ısının verilmesi ve ön genişleme sabit basınçta olmaktadır. Sabit basınçta ısıtmanın özgül ısısı CP sembolü ile gösterilir ve ideal kuru havanın CP değeri, yaklaşık olarak 1,004 kJ/kgK dir.

Herhangi bir maddenin sıcaklığını daha fazla artırmak için, doğal olarak, daha fazla ısıtmak gerekir. Örneğin, 20°C sıcaklıktaki suyu 60°C sıcaklığa kadar ısıtmak için gerekli olan ısı, 40°C sıcaklığa kadar ısıtmak için gerekli olan ısının iki katıdır.

Sabit basınçtaki ısıtma sırasında ve faz değişim bölgesi dışında bir sisteme verilen veya sistemden alınan ısı;

ısı, ısı nedir, ısı ne demek, ısı neye denir, ısı ile ilgili bilgiler, ısı hakkında bilgi, ısı ne demektir, ısı anlamı, ısı özellikleri, ısı hakkında kısa bilgi, özgül ısı nedir
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim