Hakkında Bilgi

İskarmoz Balığı Hakkında Bilgi

ISKARMOZ BALIĞI (Sphyraena sphyraena)
Bütün sıcak ve ılık denizlerin sığ sularından 100 metre derinliğe kadar orta sularda yaşayan bir balıktır. Et yiyen cinsinden ve avlarına karşı yırtıcıdır. Marmara'da az, Ege ve Akdeniz'de fazlaca bulunur. Akdeniz barakudası olarak da adlandınlır. Boyu 1 metreye erişen ıskarmoz balığı, barakuda olarak okyanuslarda 3 metreye kadar büyüyebilir. Sürü halinde dolaşıp özellikle köpek balıklarına hücum ederler. Fazla yırtıcılığı ve etinin de gıda değeri olmadığı için ekonomik yönü yoktur.

Balık, Balık Türleri, Balık Çeşitleri, Balıklar, İskarmoz Balığı, İskarmoz Balığı hakkında bilgi, İskarmoz Balığı ile ilgili bilgi, İskarmoz Balığı Tanıtımı, İskarmoz Balığının Özellikleri,

farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim