Hakkında Bilgi

İstanbul Antlaşması (1533)

İstanbul Antlaşması (1533)
22 Temmuz 1533 tarihinde Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır.
1526 yılında Macaristan, Osmanlı ordusuyla yaptığı Mohaç Savaşını kaybedince bütünlüğünü kaybederek dağıldı. Bu durum Kanuni Sultan Süleyman'ın liderliğindeki Osmanlı Devletini Macaristan'ın egemenliği konusunda Avusturya ile karşı karşıya getirdi. O zamanlar Avusturya'nı başında Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken'in kardeşi Arşidük Ferdinand bulunuyordu. Ferdinand kendisini Macaristan'ın kralı olarak ilan etmek istiyordu. Osmanlılar ise Macar asili Jan Zapolya'yı desteklediler. Macaristan için yapılan savaşlar hep başarısızlıkla sonuçlanınca Şarlken kardeşi Ferdinand'a Osmanlılar ile anlaşmasını tavsiye etti. O sırada Osmanlıların İran'daki Safevilerle ilişkileri bozulmuştu. Kanuni İran seferine çıkmak istiyordu. Macaristan seferleri Osmanlılara pahalıya mal olduğu için Avusturya ile anlaşmağa karar verdiler.
Bu antlaşmanın şartları şunlardı
Avusturya arşidüğü protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk olacaktı.
Ferdinand, Zapolya’nın Macar kralı olmasını kabul etti.
Ferdinand, Osmanlılara yılda 30.000 duka altın vermeyi kabul etti.
Macaristan ikiye ayrıldı. Birinci kısım Osmanlı Devleti’nin korumasında Zapolya’ya, ikinci kısmı vergi vermek şartı ile Ferdinand’a bırakıldı.

Osmanlıların yaptıkları antlaşmalar tarihlerine göre

Osmanlıların yaptıkları antlaşmalar, İstanbul Antlaşması, İstanbul Antlaşması hakkında, İstanbul Antlaşması ile ilgili bilgi, İstanbul Antlaşmasıyla ilgili bilgi, İstanbul Antlaşması kısa bilgi, İstanbul Antlaşmasının sonuçları, İstanbul Antlaşmasının tarihi, İstanbul Antlaşmasında alınan kararlar,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim