Hakkında Bilgi

İstidrak ne demek

İSTİDRÂK
Anlamla İlgili Sanatlardandır. Över Gibi Görünerek Yerme Ve Yerer Gibi Görünerek Övmek.
1. Övme Yoluyla Yerme: Eskiler Te’küdü’z-Zemm Bi-Mâ Yüşebbihü’l Medh Derlerdir. Kişi Övmeye Benzer Sözlerle, Kuvvetle Yerilir.
Ali Paşa’nın Girit’teki Başarısızlığını Dile Getiren Ziya Paşa’nın Zafernâme’sinden Alınan Şu Beyitler Bu Sanatın En Güzel Örneklerinden.

Bârek-Allah Zehî Kevkebe-İ Âlel’al
Levhaş-Allah, Aceb Nusret-İ Feyz Ü İkbâl!

Hak Bu Kim Görmedi Ağaz Edeli Devre Elek
Böyle Bir Tefh Ü Zafer Böyle Şükûh Ü İclâl...

Lerze Saldı Feleğe Nâre-İ "Hayyâk Allah"
Râşe Verdi Küre’yi Gulgule-İ "Ya Müteâl"

Kimseler Olmadı Bu Feth-İ Mübîne Mazhar
Ne Skender Ne Hülâgâ Ne Sezar Ü Anibal.

Âferin Himmetine Âsaf-I Âli-Kadrin,
Oldu Şâyeste-I Tevfik-İ Cenâb-I Müteâl

Girid’I Aldı Geri Himmet-İ Seyf Ü Kalemi
Hakkına Gelmiş İken Dâiye-İ İstiklâl

Devleti Eyledi Bir Öyle Belâdan Âzâd
Yoksa Pek Müşkil Olurdu Şu Zamânda Ahvâl...

İhtiyar Eyledi Bu Kışda Şu Müşkil Seferi,
Yoksa Kim Etmiş İdi Kendisini İstiskâl!

2. Yerme Yoluyla Övme: Eskiler Te’kîdü’l-Medh Bi-Mâ Yüşebbıhü’z-Zemm Derlerdi. Kişi Yermeye Benzer Sözlerle Kuvvetle Övülür. Örnek:

Dehrde Anlamayup Bilmediği Varsa Meğer
Tama’u Buğz U Nifak U Hased U Gadr U Sitem
Nabî

Edebiyat Sözlüğü, Sözlük, istidrak, istidrak nedir, istidrak ne demek, istidrak ile ilgili bilgi, istidrak hakkında bilgi, istidrak anlamı nedir, hakkında bilgi nedir,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim