Hakkında Bilgi

İtalyanın Coğrafyası

İtalyanın Coğrafyası
Italya toprakları iklim ve yeryüzü şekilleri bakımından belirgin bir biçimde iki bölgeye ayrılır. Birinci bölge; Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya sınırlarını içine alan ve karasal iklime sahip olan Alp dağlarının bulunduğu, bölgedir. İkincisi ise üç tarafı İyon, Adriyatik, Akdeniz, Ligure ve Tiran denizleri ile çevrili, Afrika'ya 150km uzaklıkta ve Akdeniz iklimine sahip büyük bir yarımadadır.

Kara sınırları yaklaşık 1800 km, kıyı uzunluğu ise yaklaşık 7500 km'dir. 22 önemli adalarından en büyük ikisi; Sicilya (25.426 km2) ve Sardenya (23.812 km2)'dir.

En Güneyde 35"29' enlemindeki Pelagie'de bulunan Pesce Spada (Kılıç Balığı) noktasından, en kuzeyde 47"5' enlemindeki Aurine Alplerinde bulunan La Testa Gemella (İkiz Baş) noktasına kadar olan uzaklık yaklaşık 1300 km'dir. Ülkenin genişlik ortalaması yaklaşık 140 ile 240 km arasında değişmesine rağmen bu sayı kuzeyde 600 km'ye kadar ulaşır. Batı Boylamı 6"37' (il Monte Chardonnet) ve Dogu Boylamı 18"31' (il capo d'Otranto)'dir.

Kuzeydeki dağ dorukları ve gölleri, geniş ve bereketli Po deltası, yuvarlak tepeleri ile Toskana ve Umbria bölgeleri, dik yamaçlı dağları ile Abruzzo bölgesi, Napoli Körfezi, portakal üretimi ile Sicilya, ormanlık dağları ile Sardenia ve
İtalya'nın her yerindeki güneşli, kumlu, çakıl taşlı ve kayalıklı uzun sahilleri, 10 derece enlemini içine alan İtalya'nın coğrafyasını oluşturur.

İtalya toprakları, iklim ve yeryüzü şekilleri bakımından belirgin biçimde iki bölgeye ayrılır. Birinci bölge; Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya sınırlarını içine alan ve karasal iklime sahip olan Alp dağlarının bulunduğu bölgedir.

İkincisi ise üç tarafı İyon, Adriyatik, Akdeniz, Ligure ve Tiran denizleri ile çevrili, Afrika'ya 150 km uzaklıkta ve Akdeniz iklimine sahip büyük yarımadadır.

Ülkenin yüzölçümü toplamı 301.323 km2 , nüfusu 57.380.894 kişi, kilometre başına düşen insan sayısı 190 olup Avrupa Kıtasının ortalaması olan 68 'den oldukça yüksektir.

İtalya topraklarının % 35,2'sini dağlar, % 41,6'sını tepeler oluşturmaktadır. Bu yüzden Pianura Padana Bölgesi dışında kalan bölgeler tarım ve orman bakımından oldukca fakirdir. Jeolojik bakımdan ise İtalya oldukca gençtir.

Bölgenin belkemiği durumunda olan Alpler ve Apeninler, üçüncü jeolojik zamanın sonunda ortaya çıkmaya başlamış ve dördüncü jeolojik zamanda oluşumunu tamamlamıştır. Volkanik hareketler, aktif olan Sicilya'daki Etna yanardağından itibaren Kuzeye çıktıkça özellikle yıkıcı depremlerle kendini hala göstermektedir.

Kuzey İtalya'yı tamamen çevreleyen Alplerin Güney yamaçları İtalya'ya ait olup Kuzey Bölgesine göre daha dik yamaçlara sahiptir. Bu Bölge; Batıda Liguria Bölgesindeki Cadibona (435 m) tepelerinden başlayıp Doguda, Slovenya sınırındaki Vrata (879 m) tepelerinde son bulur. Orta-Batı Alpler olarak adlandırılan ve İtalya'nin Piemonte, Valle d'Aosta ve Lombardia'nın bir bölümünü kapsayan bölge, içerisinde 4000 metreyi aşan ve Monte Bianco ile 4810 m yüksekliğine ulaşan dağlari ile Avrupa'nın en yüksek bölgesidir.

Cadibona tepeleri ile Alp Dağlarına bağlanan Apeninler, yarımadanın iskeletini oluşturmakla birlikte, Güneyde Calabria Bölgesini de içine alarak denizi kucaklayan Messina körfezinden gecerek Sicilya'nın Kuzeyindeki Peloritani, Nebrodi ve Madonie Dağlarına kadar uzanmaktadır. Alp Dağlarına göre daha alçak olan Apeninlerin yüksekligi 3000 m 'yi geçmeyip, en yüksek noktası, Abruzzo Bölgesinde bulunan 2912 m yüksekliğindeki Gran Sasso D'İtalia Dağıdır. Sadece, Sicilya'nın Etna Volkanik Dağı 3323 m yüksekliği ile bu kuralın dışıda kalmaktadır.

Büyük bölümü özellikle Tiran denizi kıyısı boyunca uzanan Apenin Sıradağlarının Toscana ve Campagna Bölgesine doğru bir takım dağ zincirleri oluşmuştur ki bu daglara Anti-Appenin Dağları adı verilir.

Diğer kıtalarda olduğu gibi jeolojik olarak genç olan İtalya'da da az da olsa Volkanik Dağların hareketlerinin etkisi ile ortaya çıkan deprem ve sismik hareketlenme söz konusudur. İtalya'daki sismik hareketlerin en yoğun olduğu ve en son hareketlerin görüldüğü yerler söyledir; Kuzey-Dogu İtalya (Fruili, 1976), Orta ve Güney İtalya özellikle Basilicata, Calabria, Sicilya (Belice, 1968), Messina (1908, 60.000 ölü). Avrupa'nın en tehlikeli Yanardağı olan Etna Yanardağının dışında, Sicilyadaki diğer aktif fakat tehlikeli olayan yanardağlar; Stromboli ve Vulkano'dır. Napoli'nin yamacındaki Vezüv Yanardağı ise, Avrupa Kıtasının aktif olan tek yanardağı olup en son 1944 yılında lav püskürtmüştür.

İtalya'daki deltaların kapsadığı alan yaklaşık 66.000 km2'dir. Bunun 46.000 km2'si, Adriyatik Denizi, Alpler ve Apenin Dağlarının yarattığı üçgen içerisinde kalan ve sayısız nehir kollarının bulunduğu Padana Deltasını oluşturmaktadır. Padana Deltasını sulayan nehir 'Po Nehri' olup 652 km uzunluğundadır. Adriyatik Denizine dökülen diğer önemli nehirler ise Adige (410 km), Piave (220 km) ve Reno (211 km)'dir.

İtalya yarımadasındaki diğer deltalar; Toskana Bölgesindeki Arno Nehrinin suladığı Valdarno Deltası, Toskana ve Lazio bolgelerinin kesiştiği bölgede bulunan ve denize paralel uzayan Maremma Deltası, Lazio Bölgesindeki eski adı Paludi Pontine olan Agro Pontine Deltası, Basilicata Bölgesindeki Metaponto Deltası, Calabria Bölgesindeki Gioia Deltası, Sicilya'daki Catania Deltası, Sardenya'daki Campidano Deltasıdır.

Po Nehrinin suladığı Padana Deltasından sonra yarımadanın en büyük deltası Puglia Bölgesinde bulunan ve yaklaşık 3.000 km2 alanı içine alan Tavoliere Deltasıdır. Volkanik dağların püskürttüğü lavların ve küllerin zamanla bereketli topraklar haline geldiği tarıma elverişli alanlara bir örnek Napoli'deki Vezüv Yanardağı ve çevresidir.

İtalya, İtalyanın Coğrafyası, İtalya Coğrafyası, İtalyanın coğrafi konumu, İtalyanın coğrafyası hakkında bilgi, İtalyanın coğrafyası ile ilgili bilgi, İtalya hakkında bilgiler, İtalyanın Coğrafi özellikleri
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim