Hakkında Bilgi

İyonosfer Ne Demek - İyonosfer Nedir

İyonosfer Ne Demek - İyonosfer Nedir
Hava moleküllerinin oldukça fazla biçimde iyonlaşmış olarak bulunduğu elektrik iletkenliğine sahip atmosferin yüksek tabakaları. Bu bölgenin alt sınıfı 800′inci km’den başlar üst sınıfıysa 400-800 krn’de biter, iyonosfer içinde X ışınları ve mor ötesi ışınların iyonlaşma etkisiyle oluşan elektrik yüklü parçacıklar tabaka ve katmanlar halinde bulunur, iyonosferde iyonlaşma miktarı günün değişik saatlerine ve mevsimlere göre farklılıklar gösterir. Hava basıncının duyumsanmayacak kadar düşük olduğu bu katman radyo dalgalarını yansıtarak yeryüzünün aynı düzlemi üzerinde olmayan uzak bölgelerinde de dinlenmesini sağlar, iyonosferde olagelen fırtına ve değişiklikler radyo telsiz telefon yayınlarını yakından ilgilendirdiğinden bu katman sürekli elektronik aygıtlar yardımıyla gözlenerek yayınların karışması, bozulması önlenir.


İYONOSFER:
* Gaz moleküllerinin lutra vole ışınlarının etkisiyle parçalanarak iyonlarına ayrışması sonucunda açığa çıkan enerji sıcaklığın 200 santigrat derece aşamasında yol açar.
* Atmosferdeki gazlar bu katmanda iyonlarına ayrılır.
* İyonosfer in üst katına “Egzosfer” denir.
* Egzosfer den sonra uzay boşluğu başlar.


Coğrafya Deyimler Sözlüğü, İyonosfer Nedir, İyonosfer Ne Demek, İyonosfer Anlamı, İyonosfer Hakkında Bilgi, İyonosfer Özellikleri, İyonosfer Nasıl,


farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim