Hakkında Bilgi

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Mesleği ve Özellikleri

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Mesleği ve Özellikleri
Arazi parçalarının biçim, konum, engebe v.b. yönlerden durumunu havadan çekilen fotoğraflarla belirleyerek elde edilen verileri harita dediğimiz şemada çizgiler halinde gösteren kişidir.

GÖREVLER

Jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin temel görevi proje hizmetlerine yönelik büyük ölçekli haritalar oluşturmaktır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisi belirli yöntemleri (fotogrametri yöntemi, arazi bilgi sistemleri, yapay uydular aracılığıyla ölçmeler) kullanarak şehir, ilçe ve köylerin imar planlarının hazırlanmasında yardımcı olur. Her ölçekteki haritanın hazırlanmasını, araziye ilişkin projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştirir. Harita yapımı için öncelikle,

- Yeryüzü üzerinde kontrol noktaları ağı oluşturur ve jeodezik ölçümler yapar.

- Arazide ekipler halinde çalışılarak yapılan jeodezik ölçümleri bilgisayarda mm. düzeyinde hesaplar.

- Bu şekilde elde edilen koordinat ve detay bilgileri belli ölçekte çizerek harita elde eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Elektronik ölçme aletleri (nivo, prizma, jalon v.b.)

- Fotogrametri aletleri, çizim aletleri,

- Bilgisayar,

- Plotter (bilgisayara verilen verileri harita çizimine dönüştüren alet).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin;

- Üstün bir genel yeteneğe,

- Çizim yapabilme yeteneğine sahip,

- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

- Sabırlı, dikkatli ve iyi bir gözlemci

olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri işlerini büroda, yeraltında, arazide ve açık havada yürütürler. Çalışırken iş yerinin durumuna göre topograflar, jeoloji, jeofizik, çevre, petrol mühendisleriyle işbirliği halindedirler. Çalışmalarında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Görev sık sık seyahat etmeyi gerektirir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri; kadastro, su, şehir imar planları, toprak dağıtımı, ormancılık, yol yapımı, sulama ve kurutma, elektrik ve etüt, coğrafi-jeolojik ve arkeolojik araştırmalar, vergileme, doğal afetlerden korunma v.b. alanlarda çalışırlar. Çalıştıkları kurumlar, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve belediyelerdir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleki eğitim çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik fakülteleri, inşaat fakülteleri ile mühendislik-mimarlık fakültelerinin “Jeodezi ve Fotogrametri” mühendisliği bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİE GİRİŞ KOŞULLARI

İlgili bölüme liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve "Sayısal (SAY-2)" puan ile girilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince matematik ağırlıklı derslerden başka Fizik, Fotoğraf, Ölçme ve Yorumlama Teknikleri, Bilgisayar gibi dersler de verilir. Eğitim sırasında staj yapma zorunluluğu vardır.

MESLEKTE İLERLEME

Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparak alanlarında uzmanlaşabilirler. Üniversitede öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

BENZER MESLEKLER: Harita teknikerliği, jeoloji mühendisliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Öğrenciler eğitim sırasında Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen öğrenim ve harç kredisinden, çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan yararlanabilirler.

- Eğitim sonrasında kamu kuruluşlarında göreve başlayanlar Devlet Memurları Kanununa göre 8'inci derecenin 1'inci kademesinden göreve başlarlar. Teknik hizmet sınıfının tazminatlarından, özel hizmet tazminatından yararlanırlar. Özel işyerlerinde çalışanların ücretleri yaptıkları projelere göre değişiklik göstermektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
meslekler ve özellikleri, mesleklerin özellikleri, meslek tanıtımları, jeodezi ve fotogrametri mühendisi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi nedir, jeodezi ve fotogrametri mühendisi ile ilgili bilgiler, jeodezi ve fotogrametri mühendisi bilgi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi hakkında bilgi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi olmak için, jeodezi ve fotogrametri mühendisinin görevleri, jeodezi ve fotogrametri mühendisinin özellikleri, jeodezi ve fotogrametri mühendisi mesleği, meslek tanıtımı,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim