Hakkında Bilgi

Kabenin çevresini dolaşmaya ne denir

Ziyaretçi tarafından sorulmuş soru, Cevaplandı.

Kabenin çevresini dolaşmaya ne denir
Kâbe çevresindeki bir dönüşe şavt denir; bir tavaf yedi şavttan oluşur. Kâbe'nin Hacerü'l-Esved'in bulunduğu köşesinden sağa doğru yürüyerek başlangıç noktasına gelindiğinde bir şavt tamamlanmış olur. Her şavtın başlangıcında Hacerü'l-Esved'e yönelinir, olanaklıysa el sürülerek öpülür, değilse karşıdan namaz kılar gibi eller kaldırılarak el sürme işareti yapılır; buna istilam (selamlama) denir. İstilam Allah'la yapılan sözleşmeyi ve bu sözleşmeye bağlılığı simgeler. Tavafın belli bir saati yoktur, gece ya da gündüz her zaman yapılabilir. Tavaf sırasında tekbir (Allahu ekber), tehlil (La ilâhe illallah) ve salavat okunur. Tavafın bitiminde hac görevinin vaciblerinden olan iki rekat namaz kılınır.

Çeşitleri
Hacla ilgili olarak kudüm, ziyaret ve sadr (veda) olmak üzere 3 tavaf vardır.[1] Bunlar dışında nafile ve umre tavafları da vardır. Her bir tavaf amaçları bakımından birbirinden ayrılır.

Kudum tavafı (tavafü'l-kudum) Mekke'ye ilk varıldığında yapılır; Mekke'ye dışarıdan gelenler (afaki) için sünnettir.

Ziyaret tavafı (tavafü'z-ziyaret), hacıların Arafat'tan indikten sonra yaptıkları tavaftır. Haccın zorunlu gereklerinden olan bu tavafa ifada, rükün ve farz tavafı da denir.

Sadr tavafı (tavafü's-sadr) hacıların cemreleri taşladıktan (şeytan taşlama) sonra yaptıkları tavaftır. Mekke dışından gelenler için vacip olan bu tavafla hac tamamlanmış olur.

Nafile tavaf, Mekke'de bulunan kişinin zaman zaman yaptığı tavaftır; buna Tatavvu tavafı da denir.

Umre tavafı; Umre sırasında yapılan umre tavafı umre ibadetinin zorunlu kurallarındandır.

Kabe, Kabenin çevresi, Kabenin çevresi hakkında bilgi, Kabenin çevresi ile ilgili bilgi, Kabenin çevresini dolaşmak, Kabenin çevresini dolaşmak hakknıda bilgi,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim