Hakkında Bilgi

Kalbimizin yapısı ve görevi

Kalbimizin yapısı ve görevi
Kalbimiz dört odacıktan oluşan, kas yapısında, yaklaşık yumruk büyüklüğünde, göğüs boşluğu içinde yerleşmiş vucudumuza kan pompalamakla görevli bir organımızdır. Göğüs boşluğu içerisinde, perikard denen bir kese ile çevrelenmiş olarak bulunur. Kese kalbi çevredeki organlardan ayırır ve az miktardaki kayganlık sağlayan bir sıvı içinde tutar.

Odacıklardan ikisi üstte yer alır, sağ ve sol olmak üzere kulakcık (atrium) olarak adlandırılır. Diğer ikisi ise altta yerleşmiştir ve karıncık (ventrikül) olarak adlandırılır. Kulakcıklar birbirlerinden bir duvar (atriyal septum) ile ayrılmışlardır. Aynı şekilde karıncıklar arasında da bir duvar (ventriküler septum) vardır.

Sağ kulakcık, vucuttan dönen toplar damar kanını (venöz kan) alır ve üç yaprakcıklı (triküspit kapak) kapaktan sağ karıncığa pompalar. Sağ karıncık kendisine gelen kanı akciğer atar damarı (pulmoner arter) aracılığı ile akciğerlere pompalar. Akciğer atardamarı başında bir kapak (pulmoner kapak) bulunur. Sol kulakçık ise akciğerlerden gelen temizlenmiş kanı alıp mitral kapak aracılığı ile sol karıncığa geçirir. Sol karıncık bu kanı ana atar damar (aort) aracılığı ile tüm vucuda pompalar. Ana atar damar başında bir kapak bulunur. Yani kalbin 4 odacığı ve bu odacıkların çıkış bölümlerinde yer alan 4 adet kapağı vardır. Kapaklar kanın tek yönde ilerlemesini sağlar. Odacıklar ise sırayla kasılarak kanın vucutta dolaşımını sağlarlar.

Kalbin beslenmesi ana atardamardan çıkıp kalbe dağılan iki adet koroner damar ile sağlanır. Sol ana koroner atar damar kısa bir seyirden sonra iki ana damara ayrılır. Böylece kalbi besleyen üç ana damar oluşmuş olur. Sol ana koronerin bir dalı olan ön inen dal (LAD) genellikle kalbin fonksiyonel ve alansal olarak önemli bir bölümünü besler. Bu damar sağlamsa diğer iki damarda hastalık bulunsa bile genellikle cerrahi işlem önerilmez.

Kalp vucudun ihtiyaçlarına göre çalışmasını ayarlayabilen ve kendi kendine çalışan (otonom) bir organdır. Dakikada 60-100 kez atarak, herbir atımda 60-70 ml kanı vucuda pompalar.

Dolaşım sistemi
Vucudumuzda bulunan kan, dokularımıza besin maddelerinin ve oksijenin taşınması, dokularda besin maddeleri ve oksijenin kullanımı sonucu oluşan artıklarında dokulardan alıp vucuttan uzaklaştırılması görevlerini yapar. Ayrıca vucudumuzun korunmasının sağlanmasında da görevlidir.
Besin maddeleri kana bağırsaklarda hazmedilerek alınır. Toplar damarlar yolu ile sağ kalbe, akciğerlere oradan sol kalbe ve vucuda dağıtılır. Atık maddeler ise dokulardan alınıp, böbrekler, deri ve akciğerler aracılığı ile atılır.
Oksijen ise akciğerler aracılığı ile havadan alınıp dolaşıma verilir.

Kalp, Kalbimizin yapısı ve görevi, Kalbimizin görevi, Kalbin yapısı ve görevi, Kalbin görevi, Kalbin yapısı,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim