Hakkında Bilgi

Kalüvyal Topraklar

KOLÜVYAL TOPRAKLAR
Dağların eteklerinde ve yamaçlarında taşınan toprakların birikmesiyle oluşurlar. Bu topraklar iri taneli bir görünüme sahiptir. Bu topraklar bağ bahçe tarımına uygundur. Üzerlerinde ormanlar yetişebilir.

Toprak, Toprak çeşitleri, Kalüvyal topraklar, Kalüvyal toprak, Kalüvyal topraklar hakkında bilgi,
Eitim ve gretim Eitim ve gretim