Hakkında Bilgi

Kanıtlayıcı Anlatım Nedir

Kanıtlayıcı Anlatım Nedir
Herhangi bir konu, düşünce, görüş veya yargının, okuyucu ve­ya dinleyiciye kanıtlama (ispatlama) yolu ile anlatılması için uygulanan bir anla­tım türü olup, genellikle makale, tenkit, fıkra, röportaj, deneme gibi yazılı; konfe­rans, açık oturum, münazara gibi sözlü kompoziyonlarda kullanılır.

Bu tür anlatımda, önce ortaya atılmış ve ispatlanması gereken herhangi bir ko­nu bulunmalıdır. Bu konu bütün yönleriyle tanıtılır ve sonra konunun ispatlanma­sına geçilir. Bu safhada, elde bulunan her türlü belge, başkalarının konu ile ilgili gö­rüşleri, eğer yapıldıysa deney ve gözlem sonuçları birer delil olarak kullanılır.
Kanıtlayıcı Anlatımın Özellikleri:

1. İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme amaç edinilir.
2. Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir.
3. Okuyucu ve dinleyiciyi ikna etmek, düşündürmek ve üzerinde durulan konudan uzaklaşmamak için bazı kelime, kelime grupları ve cümleler tekrar edilir.
4. Konuşmacı ve yazar üzerinde durduğu konuyu aydınlatmak ve düşüncelerini kabul ettirmek için örneklere başvurur.

5. Konuşmacı ve yazar konuyu aydınlatmak maksadıyla farklı kişilerin düşüncelerine müracaat eder.
6. Kelimeler ve kelime grupları gerçek anlamında kullanılır.
7. Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.
8. “Tanımlama, açıklayıcı betimleme, sınıflandırma örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma ” gibi düşünceyi geliştirme yollarından faydalanılır.
9. Kanıtlayıcı anlatımda hitap edilen toplumun kültür düzeyi ve beklentileri önemlidir.

Anlatım Türleri, Anlatım Çeşitleri, Kanıtlayıcı Anlatım, Kanıtlayıcı Anlatım Nedir, Kanıtlayıcı Anlatım Ne Demek, Kanıtlayıcı Anlatım Hakkında Bilgi, Kanıtlayıcı Anlatım ile ilgili bilgi, Kanıtlayıcı Anlatım Özellikleri, Kanıtlayıcı Anlatımın Özellikleri, Kanıtlayıcı Anlatım Örnekleri, Kanıtlayıcı Anlatıma Örnek,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim