Hakkında Bilgi

Karadeniz bölgesinde nüfus en çok nerelerde toplanmıştır

Karadeniz bölgesinde nüfus en çok nerelerde toplanmıştır
Bölgenin toplam nüfusu yaklaşık 7,5 milyon olup, bölgeler arasında beşinci sıradadır. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır.

Bölgede nüfusun dağılışı yer şekillerinden dolayı düzenli değildir. Nüfus daha çok, Karadeniz kıyı şeridi ile iç kesimlerdeki ovalarda toplanmıştır.

Bölgenin dağlık alanları ile Doğu ve Batı Karadeniz bölümlerinin iç kesimlerinde nüfus oldukça seyrektir.

Bölgede doğal koşullar nedeniyle şehirleşme oranı düşüktür. Türkiye genelinde en fazla kırsal nüfusa sahip bölgedir.

Bölgenin kıyı şeridindeki arazinin engebeli olması, tarım alanlarının yamaçlara dağılması ve su ihtiyacının yağışlarla kolay temin edilebilmesi kırsal kesimde dağınık yerleşmeye neden olmuştur.

Kırsal yerleşmelerde ahşap evlerin en fazla olduğu bölgemiz Karadeniz Bölgesi’dir. Bunun başlıca sebebi ormanların geniş alan kaplamasıdır.

Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olan ahşap evlerin bir başka şekli de hımış adı verilen meskenlerdir. Bu meskenler ahşap iskeletin arasının taş ve kerpiç kullanılarak doldurulmasıyla yapılır.

Bölgenin en önemli şehir merkezleri kıyı şeridindedir. Bunlar Samsun, Zonguldak ve Trabzon'dur.

Bölgedeki tarım alanlarının sınırlı oluşu, hızlı nüfus artışı, endüstrinin gelişmemesi, açık deniz balıkçılığının yapılamayışı, bölgeden diğer bölgelere (özellikle Marmara'ya) yoğun göçlere neden olmaktadır.

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz bölgesinde nüfus en çok nerelerde toplanmıştır, Karadeniz bölgesinde nüfus en çok nerelerdedir, Karadeniz bölgesinde nüfus dağılışı, Karadeniz bölgesinin nüfusu, Karadeniz bölgesindeki nüfus dağılışı,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim