Hakkında Bilgi

Karın Zarı Nedir

Karın Zarı Nedir
Karın zarı ya da peritoneum (ya da periton) abdomen ve pelvis boşluğu duvarlarının iç yüzünü ve bu boşlukta yer alan tüm organları saran veya örten zara verilen isimdir İki kısımdan oluşur

* Karın ön ve arka duvarlarının iç, diyaframın alt ve pelvis boşluğunun üst yüzünü saran bölümüne peritoneum parietale adı verilir.

* Karın arka duvarından ve diyafram bazı bölgelerde ayrılarak, iç organların bir kısmını veya tamamını saran bölümüne ise peritoneum viscerale denir

Peritoneum, bağ dokusu aracılığı ile karın duvarının iç yüzüne ve organlara yapışır Parietal periton, genellikle abdominal ve pelvik duvarlara zayıf tutunduğu ve kolayca ayrılabildiği halde, diyaframın iç yüzüne ve linea alba'nın arkasına daha sıkı tutunur Visseral periton ise ise organa sıkıca yapışır ve kolaylıkla kaldırılamaz Parietal periton ile abdomen ve pelvis boşlukları duvarları arasında kalan aralığa spatium extraperitoneale, bu aralıkta yer alan gevşek bağ dokusuna fascia extraperitonealis, yine burada yer alan organlara da organum extraperitoneale denir Ekstraperitoneal aralığın, karın arka duvarı ile komşu olan bölümüne spatium retroperitoneale, pubis'in arkasında kalan bölümüne ise spatium retropubicum (Retzius aralığı) denilir.

karın zarı, karın zarı nedir, karın zarı ne demek, karın zarı neye denir, karın zarı hakkında, karın zarı ile ilgili bilgiler, karın zarı hakkında bilgi, karın zarı ne demektir, karın zarı anlamı,
Farmasi Mays Katalou 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim