Hakkında Bilgi

Katıların Sıvılarda Çözünürlüğü

Katıların Sıvılarda Çözünürlüğü
1.Çözücünün türüne bağlıdır: Çözücünün türü değiştikçe aynı maddenin çözünen miktarı da değişir. Çözünen madde molekülleri yapı ve elektriksel özellikleri bakımından çözücü moleküllerine benzerse çözünürlük artar.

2.Çözünenin türüne bağlıdır: Genellikle polar maddeler polar çözücülerde apolar maddeler apolar çözücülerde daha çok çözünürler. Örneğin; 20oC’de 100 gram suda;sodyum nitrat 85 gram sodyum klorür 35 gram çözünebilir.

3.Sıcaklığa bağlıdır : Genellikle sıcaklık uçucu olmayan maddelerin çözünürlüğünü arttırır. Örneğin; 20oC’de 100 gram suda 33 gr potasyum nitrat çözünürken,70 oC’de 142 gram potasyum nitrat çözünür.

4.Ortak iyon etkisine bağlıdır: Çözücü ortamında çözünen maddenin iyonlarında birinin veya birkaçının bulunması durumunda çözünürlüğü azalır. Örneğin; AgCl’li bir saf suda bir de çözeltisinde çözdüğümüzü düşünelim. Saf suda KCl çözeltisininkinden daha çok çözünür. Çünkü çözeltideki Cl- iyonları AgCl’nin çözünmesini etkiler. Saf sudakine göre daha az çözünmesine neden olur.

5.Yabancı iyon etkisine bağlıdır: Az çözünen tuzların doygun çözeltisine yabancı iyon eklenmesi çözünürlüğü arttırır.Çünkü yabancı iyonlar birleştirici bir etki yaparlar. Bu nedenle çözünürlük artar.

Katıların Çözünürlüğü, Katıların Sıvıdaki Çözünürlüğü, Katıların Sıvılardaki Çözünürlüğü, Katılarda Çözünürlük, Katıların Çözünürlüğü Hakkında Bilgi, Katıların Çözünürlüğü ile ilgili bilgi, Katıların Çözünürlüğüyle ilgili bilgi,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim