Hakkında Bilgi

Kaynak Sularıyla Beslenen Akarsular

Kaynak Sularıyla Beslenen Akarsular
Türkiye’de kaynak sularıyla beslenen akarsular, genellikle küçük akarsulardır. Manavgat Çayı buna güzel bir örnektir. Bu çay, Toros dağlarından doğan karstik kaynaklarla beslenir.

Bir kısım akarsularımızın bazı kolları da kaynak suları ile beslenmektedir. Bu kaynaklar genellikle karstik kökenlidir. Fırat’ın bir kolu olan Sultan suyu, bir karstik kaynaktan beslenmektedir.

Akarsu, Kaynak Sularıyla Beslenen Akarsular, Kaynak Sularla Beslenen Akarsular,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim