Hakkında Bilgi

Kaynak suyu

Kaynak Suyu Nedir
Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yere kaynak denir. Türkiye’de kaynaklara pınar eşme bulak ve göze gibi adlar da verilir.

Kaynaklar yer altı suyunun bulunuş biçimine yüzeye çıktığı yere ve suların sıcaklığına göre gruplandırılabilir. Sularının sıcaklığına göre kaynaklar soğuk ve sıcak su kaynakları olarak iki gruba ayrılır :

Soğuk Su Kaynakları
Yağış sularının yeraltında birikerek yüzeye çıkması sonucunda oluşurlar. Genellikle yüzeye yakın oldukları için dış koşullardan daha çok etkilenirler. Bu nedenle suları soğuktur. Soğuk su kaynakları yeraltında bulunuş biçimine ve yüzeye çıktığı yere göre üç gruba ayrılır :

Tabaka Kaynağı : Geçirimli tabakaların topoğrafya yüzeyi ile kesiştikleri yerden suların yüzeye çıkmasıyla oluşan kaynaklara tabaka kaynağı denir.

Vadi Kaynağı : Yeraltına sızan suların bulunduğu tabakanın bir vadi tarafından kesilmesi ile oluşan kaynaktır. Genellikle vadi yamaçlarında görülür.

Karstik Kaynak (Voklüz) : Kalın kalker tabakaları arasındaki boşlukları doldurmuş olan yer altı sularının yüzeye çıktığı kaynaktır. Bol miktarda kireç içeren bu kaynakların suları genellikle sürekli değildir. Yağışlarla beslendikleri için karstik kaynakların suları soğuktur. Toroslar üzerindeki Şekerpınarı en tanınmış karstik kaynak örneklerinden biridir.

kaynak suyu, kaynak suyu nedir, kaynak suyu ne demek, kaynak suyu neye denir, kaynak suyu ile ilgili bilgiler, kaynak suyu hakkında bilgi, kaynak suyu ne demektir, kaynak suyu anlamı, kaynak suyu özellikleri, kaynak suyu hakkında kısa bilgi
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim