Hakkında Bilgi

Kemosentetik Bakteriler

Kemosentetik Bakteriler (Kemoototroflar)
En önemlileri Nitrifikasyon Bakterileri, Denitrifikasyon Bakterileri (Güherçile Bozanlar) olmak üzere Demir Bakterileri, Kükürt Bakterileri gibi grupları içerir. Bu bakteriler de madde döngüsünde -özellikle Azot (=Nitrifikasyon) döngüsünde- çok önemlidirler. Amonyak, nitrit, nitrat, demir, kükürt gibi inorganik maddeleri oksitleyerek zararsız hale getirirler. Oluşan maddeler ise bitkilerce genellikle Azotlu Tuz (Güherçile) (KNO3 , NaNO3 vb.) olarak kullanılır. Bu oksitleme sonucunda açığa kimyasal enerji çıkar.(Substrat Düzeyinde Fosforilasyon) Bu enerjiyle de CO2 indirgemesi yaparak -yıkarak metabolik reaksiyonlarda enerji eldesi için kullanacakları- besinlerini sentezlerler. Bu besinleri sentezleyebilmek için Işık ve klorofil gerekli değildir. Oksijen kullanılır. Kemosentetik bakteriler en çok azotlu, kükürtlü, demirli maddeleri oksitlerler. Kemosentez sonucu:
* Bazı zararlı maddeler ortadan kaldırılmış,
* Bitkilerin alabileceği tuzlar oluşturulmuş,
* Kimyasal enerji kazanılmış
* Organik besin sentezlenmiş olmaktadır.

Bakteri, Bakteriler, Bakteri Çeşitleri, Kemosentetik Bakteriler, Kemosentetik Bakteri nedir, Kemosentetik Bakteriler hakkında, Kemosentetik Bakterilerin özellikleri, Kemoototrof nedir, Kemoototrof ne demek, Kemoototrof hakkında, Kemoototroflar ile ilgili bilgi
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim