Hakkında Bilgi

Kil Tablet Nedir

KİL TABLET NEDİR
Mezopotamya’da İ.Ö. 3500’e doğru yazının bulunuşunda sonra, taze yumuşak kil levhalar kullanılmaya başlandı. Bu tabletler daha sonra güneşte kurutulur ya da önemli belgelerin yazıldığı parçalar fırınlanarak sertleştirilir, böylece bozulmaları önlenirdi. Genellikle elde tutulacak büyüklükteki bu levhaların bir bölümü hafifçe dış bükeydi; kenar uzunlukları 2-30 cm arasında değişiyordu. Yazılar ucu sivri piktogramlar, daha sonra da pahlı (çivi yazısı) bir kamış kalemle, yumuşak kil yüzeye bastırılarak yazılıyordu. Önasya ve Yakındoğudaki yüzlerce buluntu yerinde arşiv (Mari’deki krallık sarayında odaların zemininde, ekonomik ve yasal metinlerden, diplomatik yazışmalardan oluşan on binlerce çivi yazılı tablet bulundu) ya da kitaplık (Ninova’da Asurbanibal kitaplığı olarak anılan yapıda yirmi binden fazla kil tablet ele geçti) olarak toplanmış yüz binlerce tablet ortaya çıkarıldı. Sümerce, akkadca, babil ve asur dillerinde yazılmış metinlerden oluşan bu tabletlerin kimileri birkaç satırdan, kimileri de birçok yazı sütunundan meydana geliyordu. Edebi ve dinsel metinleri, mektupları, sözleşmeleri, yasaları, ekonomik, toplumsal ve süyasal yaşamla ilgili bilgileri içeren bu tabletler, eski toplumların uygarlıklarının tanınmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

Anadolu’nun ilk yazılı belgeleri 1882’de Th. G. Pinches’in ortaya çıkardığı ve bulundukları bölgenin adıyla anılarak “Kapadokya Tabletleri” diye adlandırılan çivi yazılı kil tabletlerdir. Çek bilgini Hrozny, 1925’de Kültepe’de yaptığı kazılarda bunlara yenilerini ekledi ve bu tabletler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu bu belgelerin Asur ticaret kolonileri çağına ait oldukları kesinleşti (İ.Ö. II. binyıl başı). Asurlu tüccarlarla Anadolu’nun yeli halkı arasındaki ticarete ve ekonomiye ilişkin bu belgelerle dönemin siyasal ve toplumsal yaşamı önemli ölçüde aydınlanmıştır. Asur ticaret kolonileri çağını yaşamış ve Hititler’e yüzlerce yıl başkentlik yapmış olan Boğazköy’de de, Chantre ve Schaeffer tarafından yapılan kazılarda (1894) çok sayıda çivi yazılı kil tablet ele geçirilmiştir.

kil tablet, kil tablet nedir, kil tablet ne demek, kil tablet ile ilgili bilgiler, kil tablet hakkında bilgi, kil tablet ne demektir, kil tablet anlamı, kil tablet hakkında kısa bilgi, kil tabletin tarihi, kil tabletin tarihçesi,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim