Hakkında Bilgi

Kilise nedir

Kilise, Yunanca "eklesya"(ecclesia) kelimesinden gelmektir. Bu kelime, meclis, cemaat anlamındadır. Sonraları ibadet yeri için de kullanılmıştır. İsa'nın yolunu benimsemiş olanların bir yerde meydana getirdiği topluluk, "Kilise" diye adlandırılmıştır. İlk Hıristiyanların ibadet ettikleri ayrı bir yer yoktu. Hz.İsa'ya göre 12 Havari, başlayan yeni devrenin ilk nüvesiydi. Onların lideri Petrus'tu. Petrus, İsa'nın çarmıhta ölmesi ve tekrar dirilişinden sonraki Pentakost günü, Kutsal Ruh'un Kudüs'te ilk Hıristiyan topluluğu üzerine dökülmesi sonucu meydana gelen Kilise'nin başı oldu. Kilise'nin, İsa'nın bedeni hatırasıyla değil, manevi varlığıyla bütünleşmiş olduğu kabul edilmişti. O günden sonra İsa'nın Kilise'de hazır bulunduğuna inanıldı.

Kilise, Kilise nedir, Kilise hakkında, Kilise ne demek, Kilise ile ilgili bilgi, Kilise anlamı nedir, Hiristiyanlık, Katolik, Kilise, Paskalya
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim