Hakkında Bilgi

Atık Su Yönetimi Nedir

Atık Su Yönetimi Nedir
insan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla, atık suyun izlenmesi ve tasfiyesi ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.

ing: waste water management, fra: gestion des eaux usées, alm: Abwasserkontrolle,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim