Hakkında Bilgi

İzlenimci Tiyatro Nedir

İzlenimci Tiyatro Nedir
İzlenimci Tiyatro 1896 Bildirisi ile doğalcılığa karşı çıkmış bir akım.Çoğu kez simgeci tiyatro ile çakışır."Maddeyi bırakın,ruhu verin!"sloganı ile ortaya çıkan bu akımın yazarları yapısalcı sahne anlayışını başlatmışlardır.Plastik sahne anlayışı,biçemleme(stilizasyon),bütünü simgelerle verme ve iç eylemi ön plana alma özellikleri bu akımın temel nitelikleri arasına girer.
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim