Hakkında Bilgi

Kroner damarlar nedir

Kroner damarlar nedir
Kalbi besleyen ince atardamarlardır. Kalp kası canlılığını koruyabilmek için enerji maddelerine ve oksijene gereksinim duyar. Bu maddeleri alabilmesi için de kan dolaşımına gereksinimi vardır. Kalbin bu gereksiniminin karşılanması için kalpte zengin bir atardamar ağı vardır.Kalbi besleyen bu atardamarlara “Kroner damarlar” denilmektedir. Kalpte biri sağ, diğeri de sol olmak üzere iki ana kroner damar bulunur. Her bir ana dal daha küçük yan dallara bölünerek, kalp kasının belli bölgelerinin beslenmesi sorumluluğunu üstlenir. Bu dallardan birinin tıkanması halinde, bu daim beslediği kalp bölgesindeki kalp kası ölür. Kalp kasının ölümüne “Miyokard infarktüsü” denilmektedir.İnfarktüs küçük bir bölgedeyse kalbin çalışması fazla aksamayabilir ve kişi hayatını kaybetmeyebilir. Ancak infarktüs alanı büyüdükçe, ölüm riski de yükselir.

Koroner damarların tıkanmayıp da damar sertliği (arteri-oskleroz) sonucu daralmaları, “Angina pektoris” denilen bir klinik tabloya neden olabilir.Sağ koroner damar, sağ semilunar kapakçığın biraz yukarısında, aortadan kaynaklanır. Sol koroner damar ise sol semilunar kapakçığın biraz yukansındadır ve yine aortadan kaynaklanır. Sağ ve sol koroner arterlerin yan dalları birçok yerde birbirleriyle ağızlaşırlar. Böylece küçük bir damarın tıkanması halinde, bu ağızlaşma yardımı ile diğer bir damardan kan akımı sağlanarak o bölgedeki kalp kasının ölümü engellenebilir. Ne var ki tıkanan damar büyük ise bu ağızlaşmalar infarktüsü önleyemezler.

Kalbin atardamarları bulunduğu gibi toplardamarları da vardır. Kalbin toplardamarlarının büyük bir bölümü doğrudan doğruya sağ atriuma dökülürler. Bazı toplardamarlar ise kendilerine en yakın olan kalp odacığına dökülürler.

Biyoloji, kroner damarlar, kroner damarlar nedir, kroner damarlar ne demek, kroner damarlar neye denir, kroner damarlar hakkında, kroner damarlar ile ilgili bilgiler, kroner damarlar bilgi, kroner damarlar hakkında bilgi, kroner damarlar ne demektir, kroner damarlar anlamı, kroner damarlar ile ilgili bilgi, kroner damarlar neye denir,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim