Hakkında Bilgi

Kütahya Antlaşması

Kütahya Antlaşması (1833)
Kütahya Antlaşması (1833) Osmanlı Devletiyle Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında imzalanmış bir antlaşmadır.

Osmanlı Devleti Mora isyanını bastırmak için Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’dan yardım istemişti. Mehmet Ali Paşa Bu yardımına karşılık Mora’yı istedi. Fakat Yunanistan bağımsız olunca Mora da Yunanistan'a katıldı ve Mehmet Ali Paşa bu sefer Suriye valiliğini istedi. Osmanlılar Suriye’yi Mehmet Ali Paşa’ya vermek istemeyince Mehmet Ali Paşa saldırıya geçti ve Konya’ya kadar ilerledi. II.Mahmut Mehmet Ali Paşa isyanına karşılık batılı devletlerden yardım istedi. Cevap alamayınca Rusya’dan yardım istedi ve Rusya yardıma geldi. Rusya’nın Osmanlılara yardıma gelmesi üzerine Rusya'nın bölgede nüfuzunun artmasından endişelenen batılı devletler Mehmet Ali Paşa ile Osmanlıları Kütahya Antlaşması ile barıştırdılar.
Antlaşmanın önemli Maddeleri şunlardır:
Mehmet Ali Paşa’ya Mısır ve Girit valilikleri verilecekti.
Oğlu İbrahim Paşa’ya Cidde valiliği ile Adana muhassıllığı (vergi toplama hakkı) verilecekti.

Osmanlıların yaptıkları antlaşmalar tarihlerine göre

Osmanlıların yaptıkları antlaşmalar, Kütahya Antlaşması, Kütahya Antlaşması hakkında, Kütahya Antlaşması ile ilgili bilgi, Kütahya Antlaşmasıyla ilgili bilgi, Kütahya Antlaşması kısa bilgi, Kütahya Antlaşmasının sonuçları, Kütahya Antlaşmasının tarihi, Kütahya Antlaşmasında alınan kararlar,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim