Hakkında Bilgi

Kütle ile Ağırlık Arasındaki Farklar

Kütle ile Ağırlık Arasındaki Farklar
1. Kütle skaler bir büyüklük, ağırlık vektörel bir büyüklüktür.
2. Kütle cismin bulunduğu yere göre ve içinde bulunduğu sıcaklığa göre değişmez. Ağırlık ise bulunduğu yerdeki çekim kuvvetine göre değişir.
3. Dünya için kütle ve ağırlık aynı rakamlarla ifade edilebilir, fakat birimleri farklıdır. Örneğin, dünyada bir cismin kütlesi 10 g-kütle ise, ağırlığı 10 g-kuvvet ‘tir.
4. Kütle ve ağırlığın her ikisi de ayırt edici özellik değildir.
5. Kütle eşit kollu terazi ile ağırlık ise dinamometre ile ölçülür.

Kütle nedir nasıl ölçülür
Kütle : Bir cismin içerdiği madde miktarına o cismin kütlesi denir. Kütle m harfi ile gösterilir. Bir maddenin kütlesi, sıcaklık ve içinde bulunduğu yere göre değişmez. Dünyanın ve uzayın her yerinde kütle sabittir. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Günlük hayatta eşit kollu terazilerin pek çok çeşidini görebiliriz. Kütle birimleri, g-kütle (g-m) ve kg-kütle (kg-m) ‘dir.

Terazi : Kütleleri kıyaslamaya yarayan basit bir ölçü aletidir. Güvenilir terazilerde kütleler kefelerin üzerinde farklı yerlere konsalar bile denge bozulmaz…

Eşit Kollu Terazi : Eşit kollu terazi moment prensibine göre çalışır. Destek noktasına göre, cismin momentleri birbirini dengeler. Bir cismin kütlesi çekim ivmesine bağlı değildir. Ama çekim ivmesinin olmadığı yerde eşit kollu terazi çalışmaz…

Ağırlık
Bir cisme, bulunduğu noktada etki eden kütle çekim kuvvetine o cismin ağırlığı denir. Ağırlık dinamometre denilen yaylı kantarla ölçülür…

Öz kütle
Bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir. Öz kütle d ile gösterilir. Saf maddelerin öz kütleleri yani birim hacimlerinin kütle miktarları farklıdır.

Kütle, Ağırlık, Özkütle, Kütle nedir, Ağırlık nedir, Özkütle nedir,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim