Hakkında Bilgi

Kütle Nedir

Kütle Nedir
Cisim içerisinde değişmeyen madde miktarına kütle denir. "m" sembolüyle gösterilir.Eşit kollu terazi denilen araçla ölçülür.Ağırlık ile kütle farklı şeylerdir, bu iki şey karıştırılmamalıdır. Ağırlık çekim kuvvetidir ve dinanometre ile ölçülür.

Özkütle, bir maddenin birim hacimdeki kütlesine öz kütle denir.Ayırt edici özelliktir ve d sembolüyle gösterilir.Özkütle=kütle/hacim yani d = m / V dir. Özkütle kütle ve hacime bağlı değildir. Çünkü kütle artıkça hacimde orantılı olarak artacağından özkütle sabit kalır. Fakat cismin kütlesi sabit kalıp ve sıkıştırılarak hacmi azalırsa özkütle artar. Birden fazla sıvının türdeş olarak karışmasıyla meydana gelen karışımın özkütlesi dkarışım = karışıma giren sıvıların kütleleri toplamı / karışıma giren sıvıların hacimleri toplamı yani dk = m1 + m2 + ... / v1 + v2 + ... dır. Karışımın özkütlesi karışıma giren sıvıların özkütleleri arasında yer alır. Sıvılar eşit hacimde karışıma katılıyorlarsa dk = d1 + d2 / 2 formülüyle, eğer sıvılar eşit kütlede karışıyorlarsa dk = 2 . d1 . d2 / d1 + d2 formülüyle bulunur.

Sözlüksel anlamı:
1. Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
2. Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle.
3. Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı: Seçmen kütlesi.
4. fiz. Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren katsayı veya nesne niceliği.

Bir cismin uzayın her yerinde değişmeyen nicel özelliği. Madde miktarının ölçüsü olup F, kuvvet; a, ivme olmak üzere Newton kanunu olarak bilinen m=F/a bağıntısıyla tanımlanır. SI sisteminde kütle birimi kg dır.

Madde miktarının ölçüsü. Maddenin, hareket değişimine direnç gösteren miktarı. Bir elektron, atom molekül veya bunların hepsini içine alan molün fiziksel miktarı. Birim, miligram, gram vaya kilogram olabilir. Ağırlığın aksine kütle değişmesi. Mesela 1 gram suda her zaman aynı sayıda molekül vardır.

Bir ölçü birimi "kütle":
Kütle ölçüsü temel birimi kilogramdır. 10 ar 10 ar küçülür. +4 derece sıcaklıkta 1 dm3 hacimli saf suyun kütlesine 1 kg denir.

Hektogram: Kilogramın 10 da biridir. Kısaca hg şeklinde gösterilir.

Dekogram: Kilogramın 100 de biridir. Kısaca dag şeklinde gösterilir.

Gram: Kilogramın 1000 de biridir.

Gramın As Katları

Desigram: Gramın 10 da biridir. Kısaca dg şeklinde gösterilir.

Santigram: Gramın 100 da biridir. Kısaca cg şeklinde gösterilir.

Miligram: Gramın 1000 da biridir. Kısaca mg şeklinde gösterilir.

Kilogramın Katları:

1 Kental = 1q = 100 kg.

1 Ton = 1t = 1000 kg.

Brüt kütle - dara = net kütle

Brüt kütle - net kütle = dara
Dara + net kütle = Brüt kütle

Kütle, Kütle hakkında bilgi, Kütle ile ilgili bilgi, Kütle nedir, Kütle özellikleri,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim