Hakkında Bilgi

Kuyruklu Yıldız Nedir

Kuyruklu yıldız nedir
Gökyüzünde zaman zaman parlak bir baş ve uzun bir kuyrukla gözlenen bu gök cisimlerine kuyrukluyıldız adı verilir. Gökyüzünün herhangi bir yerinde aniden gözlenen bu gök cisimleri geçmişte dehşet, korku ve batıl inanç nedeni olmuştur. Kuyrukluyıldızlar Güneş etrafında elips, parabol ve hiperbol yörüngeler üzerinde hareket eder. Yörüngeleri parabol ve hiperbol olan kuyrukluyıldızlar Güneş etrafında dolaştıktan sonra uzayın karanlığında kaybolur. Yörüngesi elips olanlar düzgün aralıklarla tekrar görülür. Böyle kuyrukluyıldızlara dönemli kuyrukluyıldız adı verilir. Bugün 100'den fazla dönemli kuyrukluyıldız bilinmektedir. Bunların dönemleri 33 ile 10000 yıl arasında değişir.

Buz, toz ve kaya parçalarından oluşan kuyrukluyıldız çekirdeği kirli bir kartopunu andırır. Orta büyüklükte bir kuyrukluyıldızın çekirdek çapı bir kaç kilometreden daha büyük değildir. Çekirdek Güneşten çok uzaklarda uzayın dayanılmaz soğuğunda ömrünün büyük bir kısmını sanki uykuda geçirir. Kuyrukluyıldız, Güneş yakınlarına geldiğinde yüzey tabakalarının sıcaklığı yapısında bulunan buzu bozmak için yeterli derecede artar. Bir maddenin doğrudan doğruya katı yani buz durumdan buhara dönüşmesi olan bu bozulma işlemi o cismin ısınması ile gerçekleşir. Bu etkinlik çekirdeği çevreleyen ve baş olarak tanımlanan gaz ve toz bulutunun oluşmasına neden olur. Saniyede bir kaç yüz metrelik hızlarla çekirdekten uzaklaşan atom ve moleküller bu yapıyı oluşturur. Çekirdekten akarak uzaklaşan gaz, sürtünme kuvvetleri nedeniyle toz parçacıklarını da beraberinde sürükler. Baş genellikle çekirdekten itibaren on bin kilometre ile bir milyon kilometreye kadar uzanabilir. Kuyrukluyıldız Güneşe iyice yaklaştığında başın yanı sıra Güneşe ters yönde bir de kuyruk oluşturur. Güneş kuyrukluyıldızın başındaki toz ve gazları projektör gibi aydınlatarak, kuyrukluyıldızı görünür duruma getirir. Güneşten gelen yüksek enerjili morötesi ışınım fluoresans gibi ışık üreten diğer mekanizmalarında devreye girmesini sağlar.

İKEYA-ZHANG KUYRUKLUYILDIZI
Kuyrukluyıldız ilk kez deneyimli kuyrukluyıldız avcısı Japon İkeya Kaoru ve Çinli Daqing Zhang tarafından gözlendi. Halen Kuzey yarıküreden küçük teleskoplarla gözlenebilen kuyrukluyıldız Güneşe en yakın konumuna 18 Mart günü (75.8 milyon km), Dünyaya en yakın konumuna da 28 Nisan (60.5 milyon km) günü erişecek. Yörüngesini yanda gördüğünüz kuyrukluyıldızın yörünge hesapları her 500 yılda bir kuyrukluyıldızın Güneşin etrafında bir tur attığı tahminlerini kuvvetlendirmekte. 1532 ve 1661 yılında gözlenenen parlak kuyrukluyıldızlardan birinin bu kuyrukluyıldız olabileceği düşünülmekte. Parlaklık tahminleri parlaklığının ışık kirliliğine uğramış yerleşim bölgelerinden bugünlerde çıplak gözle görülebilmesi için yeterli olamayacağı yönünde. Tabii yeni sürprizler olmazsa. C/2000 WM1 ( LINEAR ) kuyrukluyıldızı gösterdiği ani parlaklık artışları ile Güney yarıkürede geçtiğimiz günlerde görsel bir şölene yol açtı. İkeya-Zhang kuyrukluyıldızı akşamları Güneş battıktan sonra Batı-Kuzeybatı yönünde küçük teleskoplar ve el dürbünleri ile gözlenebilecek parlaklık ve konumda. En parlak durumuna Güneşe en yakın olduğu günlerde Mart ayının ortalarında ulaşacak. O tarihlerde ne yazik ki oldukça alçak ufka yakın bir gök cismi olacağı için yerleşim yerlerinden gözlemi neredeyse olanaksız gibi.Gözlem alanını mutlaka ışık kirliliğinden uzak olabildiğince karanlık bölgelerde seçmek gerekmekte.

DİĞER KUYRUKLU YILDIZLAR
Hale-Bopp Kuyruklu yıldızı
Shoemaker-Levy kuyrukluyıldızı
Swift-Tuttle kuyrukluyıldızı
Halley kuyrukluyıldızı
Ikaye-Zhang kuyrukluyıldızı

Kuyruklu yıldız nedir
Kuyrukluyıldızlar Güneş'in çevresinde dönen, kirli dev kartoplarına benzerler ve genellikle onları keşfeden insanların adlarıyla anılırlar .

Gezegenlerden çok farklıdırlar. Yörüngeleri çok basık olduğundan zamanlarının büyük bir kısmını Güneş'ten uzakta geçirip çok kısa bir süre için Güneş'e yaklaşırlar . Güneş'e yaklaştıklarında ısınıp eridikleri için gaz ve tozdan oluşan bir kuyruğa sahip olurlar . Bazı kuyrukluyıldızların yörüngeleri çok eğimli olduğundan binlerce yıl boyunca Güneş sisteminin diğer üyelerinden çok aşağıda veya çok yukarıda bulunabilirler . Çoğu kuyrukluyıldızın çapı 10 km'den küçüktür ama bunlar Güneş'e yakın olduklarında çıplak gözle kolayca görülebilirler . Genellikle dağınık , puslu ışık lekeleri olarak gözlenirler . Ara sıra , çok parlak bir kuyrukluyıldız , uzun , gümüş renkli kuyruğuyla göğü boydan boya geçerek ışıldağa benzer bir görüntü sergiler . Bir kuyrukluyıldızın , Güneş çevresindeki dolanma süresine o yıldızın periyodu denir . Dolanma süreleri 3.3 ile 150 yıl arasında olanlar periyodik kuyrukluyıldızlardır . Dolanmaları binlerce yıl sürebilen diğerleri periyodik olmayanlar diye adlandırılır . periyodik olmayanların ne zaman görüneceğini bilmek olanaksızdır . İngiliz astronom Edmund Halley 1682 yılında gördüğü kuyrukluyıldızı , 1531 ve 1607 yılında ( 76 yıl arayla ) görülenlere benzer özellikler gösterdiğini fark etti . Her gelişinde yeni bir kuyrukluyıldız olarak kaydediliyordu . Halley bunların aynı kuyrukluyıldız olduğunu anladı ve yeniden 1758 'de görüneceğini tahmin etti . Gerçekten Halley'in 1742 'deki ölümünden 16 yıl sonra kuyrukluyıldız yeniden göründü.Kuyruklu yıldız, Kuyruklu yıldız nedir, Kuyruklu yıldız ne demek, Kuyruklu yıldız hakkında, Kuyruklu yıldız ile ilgili bilgi, Kuyruklu yıldızla ilgili bilgiler, Kuyruklu yıldızın özellikleri, Kuyruklu yıldız resim, Kuyruklu yıldızlar,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim