Hakkında Bilgi

Laikliği Doğuran Nedenler

Laikliği Doğuran Nedenler
Laik sözcüğü, ülkemizde "devlet yönetiminde herhangi bir dinin öğretilerinin temel alınmaması gerektiğini savunan kişi" anlamında kullanılmaktadır.

Laiklik, Hıristiyanlığın hakim olduğu batı dünyasında büyük bir mücadele sonucu doğmuş ve gelişmiştir. Bilindiği gibi Hıristiyanlıkta kilise her şeyi kendi otoritesi altında tutuyordu. Günlük işlerden bilimsel çalışmalara, ekonomiden felsefeye kadar hemen her şey kilisenin buyruğu altındaydı. Hıristiyanlıkta Katolik kilisesi tanrı adına görüş bildirmek hak ve yetkisine sahipti. Katolik kilesinin din adamaları ruhaniler sınıfını oluşturuyordu. Laik kelimesinin bir hukuk ve siyaset terimi olarak ön plana çıkması daha çok 1789 Fransız ihtilalinden sonra olmuştur.

Fransız ihtilalinden önce batı devletlerinin temelini, tanrının hakları oluşturmaktaydı. Hükümdarlık yetkisini tanrıdan alan kimseler onun dışında kimseye hesap verme gereği duymamıştır. Kilise ve din adamları hükümdarın her zaman destekçisi olmuş, olağan üstü yetkilere sahip oldukları için hayatın her alanına el atmışlardır. İnsanların din ve vicdan özgürlüğünü kısıtlamış ve kilise merkezli düşüncelere karşı olan kimseler işkencelere maruz kalmış ve aforoz edilmişlerdir.

Kilisenin hayatın bütün alanlarına uyguladığı acımasız ve sert tutum, öze dönüş özlemlerinin tohumlarını atmış, siyaset ve bilim adamları halkı, kiliyse ve onunla birlikte hareket eden krala karşı örgütlemeye çalışmışlardır. Nitekim bu çağrı Fransa’da ihtilali doğurmuş, egemenlik kraldan halka geçmiş ve kilisenin din istismarına son verilmiştir. Laiklik anlayışı ve uygulaması, sonuçta kilisenin ve kralların olumsuz tutumlarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Laik, Laikliği Doğuran Nedenler, Laikliği Doğuran Nedenler hakkında bilgi, Laikliği Doğuran Nedenler nedir, Laikliği Doğuran Nedenler ile ilgili bilgi,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim