Hakkında Bilgi

Londra Konferansı ve önemi

Londra Konferansı ( 23 ŞUBAT – 12 MART 1921 )
Londra Konferansının Toplanma Sebepleri
• I. İnönü zaferi üzerine, itilaf devletleri arasında görüş ayrılığının ortaya çıkması.
• İtalya ve Fransa'nın TBMM hükümetiyle barış yapmakta lotekli olmaları, İngiltere'yi de etkilemiş ve böylece İngiltere'nin girişimiyle Londra Konferansının toplanması kararlaştırılmıştır.
• Doğu cephesinde Ermenilere karşı zafer kazanılması.
• Sovyet Rusya ile TBMM arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesi.
• Güney cephesindeki Fransızlara karşı başarı elde edilmesi.
• İtilaf devletleri, Londra konferansındaki Sevr’i biraz değiştirerek Türk tarafına kabul ettirmek istemişlerdir.
• İtilaf devletlerinin Osmanlı hükümetinin yanında TBMM hükümetinin temsilcisinin de Londra konferansına katılmasını istemelerindeki amaçları, Türk tarafı arasında ikilik çıkartarak birbirine düşürmek idi.
• Mustafa Kemal Türk milletinin asıl temsilcisinin TBMM hükümeti olduğunu söyleyerek konferansa doğrudan çağrılmadıkça katılmayacaklarını bildirdi. Bunun üzerine; TBMM hükümeti İtalya aracılığı ile konferansa çağrıldı.
• TBMM hükümetinin Londra konferansına katılmaktaki amacı barışçı olmadıkları hakkında yapılan propagandaları önlemek, milletler arası platformda TBMM yi kabul ettirmek, Misak-ı Milliyi Dünya kamuoyuna açıkça anlatmak idi.konferansta ilk söz hakkı verilen İstanbul hükümetinin temsilcisi sadrazam Tevfik paşa, “Söz hakkı Türk milletinin gerçek temsilcisi olan TBMM hükümetinin temsilcisine aittir.” Diyerek sözü TBMM nin temsilcisi Bekir Sami beye bırakmıştır.Bekir Sami bey misak-ı milliden asla vazgeçmeyeceklerini söyleyerek Anadolu'nun boşaltılmasını istedi. Yunanlılar ise ne Anadolu’nun boşaltılmasını nede Sevr'in değiştirilmesini istediler.Bekir Sami bey İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileri ile ayrı ayrı sözleşmeler yaptı. Ancak bunlar TBMM tarafında Misak-ı Milliye aykırı oldukları gerekçesiyle reddedildi.
• Fransa ve TBMM hükümeti Londra da başlayan görüşmeleri konferanstan sonra da devam ettirdi. Fransa görüşmelerde bulunmak için Ankara’ya temsilci gönderdi. Yapılan bu görüşmeler Ankara antlaşması zemini hazırladı.

Londra Konferansının Sonuçları
• itilaf devletleri TBMM’yi resmen tanımış oldu.
• Türk milletinin Sevr i kabul etmeyeceği bir defa daha vurgulandı.
• TBMM ilk defa milletler arası bir konferansta temsil edildi.
• Yunan ordusu Ankara'ya doğru saldırıya geçmek için zaman kazandı.
• İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıkları iyice belirginleşti.

Londra Konferansı, Londra Konferansı hakkında bilgi, Londra Konferansı ile ilgili bilgi, Londra Konferansının nedenleri, Londra Konferansının sonuçları, Londra Konferansı ve önemi, Londra Konferansının önemi
Farmasi eylül kataloğu 2018 incele
Eitim ve gretim Eitim ve gretim