Hakkında Bilgi

Maden damarı nedir

Maden damarı nedir
1) Bir çatlağı ya da ağ biçiminde çatlak sistemlerini doldurmuş olan maden kütlesi.
2) Filon.
3) Tabaka halinde teşekkül etmiş kömür yatağı. Maden damarları yatırımlarına göre; az yatımlı (0-20½), normal yatımlı (20-45½), orta yatımlı (45-60½) ve (dik) kılıç (60-90½) damarlar diye sınıflandırılabilir.
4) Ana istikameti belirleyen damara ana damar denir.

Maden, Maden damarı, Maden damarı nedir, Maden damarı ne demek, Maden damarı hakkında bilgi, Maden damarı ile ilgili bilgi,
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim