Hakkında Bilgi

Maden İşletmeciliği

Maden İşletmeciliği nedir
Faydalı minerallerin madencilik vasıtası ile kazanılması için yapılan; teknik ve emniyet bakımından en iyi uygulama ile ekonomik açıdan en uygun sonucun alınmasını sağlamaya yarayan faaliyetlerin bütünü.

Maden işletmeciliğindeki faaliyetler aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir:
(1) Arama, keşif, sondaj,
(2) Kazı ve yükleme,
(3) İnsan ve malzeme taşıma,
(4) Ocak havalandırması,
(5) Amenajman (büyük hazırlık) ve İhzarat,
(6) Kuyu kazı işi,
(7) İşletme metodları uygulaması,
(8) Ocak tahkimatı,
(9) Kömür ve taş tozları mücadelesi,
(10) Su tahliyesi,
(11) Aydınlatma,
(12) Ocak yangınları ve tahlisiye (kurtarma),
(13) Yerüstü faaliyetleri vb. işler.

Maden İşletmeciliği, Maden İşletmeciliği nedir, Maden İşletmeciliği ne demek, Maden İşletmeciliği hakkında bilgi,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim