Hakkında Bilgi

Meclis soruşturması nedir

Meclis soruşturması nedir
Meclis soruşturması, Başkanlık sistemi'nde başkanın cezai sorumluluğuna yol açabilecek bir yasama meclisi soruşturmasıdır.

Soruşturma yetkisi Temsilciler Meclisi'ne aittir. Temsilciler Meclisi tarafından suçlandırılan Başkanı yargılama yetkisi ise Senato'ya aittir. Başkanın yargılanması söz konusu olduğunda Senatoya Yüksek Mahkeme Başkanı başkanlık eder. Senato mahkumiyet kararını ancak hazır bulunan üyelerinin üçte ikisinin oyuyla karar verebilir. Mahkumiyet halinde, Başkan görevinden alınmış olur. Soruşturma usulü, siyasi nitelikte değil, cezai niteliktedir.

Diğer bir ifadeyle meclis soruşturması ile başkanın siyasi sorumluluğu değil, cezai sorumluluğu tahrik edilir. Dolaysıyla suç işlememiş bir başkanın siyasi nedenlerle soruşturma usulüyle görevden alınması mümkün değildir. Bu bakımdan soruşturma parlamenter sistemlerdeki gensoru (güvensizlik oylması) değil, bir meclis soruşturmasıdır.

Meclis, Meclis soruşturması, Meclis soruşturması nedir, Meclis soruşturması ne demek, Meclis soruşturması hakkında bilgi, Meclis soruşturmasının nedenleri,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim