Hakkında Bilgi

Melez Nedir

Melez nedir
Herhangi bir karakter yönünden farklı iki arı dölün çaprazlanması sonucu oluşan heterozigot döldür. Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis.

Melez Nedir
Yeryüzünde insanalar değişik ırklardandır. Irklar arasındaki farklar, vücudun biçiminden, gözlerin, saçların ve derinin renginden anlaşılır. Değişik ırklardaki ana-babalardan doğan çocuklara "Melez" denir.

Günümüzde, insanların çoğu melezdir.Melezlik, uygarlığın ilerlemesi ve insanlar arasındaki ilişkilerin çoğalması sonucu gittikçe yaygınlaşmaktadır. Önce Avrupa'da, sonra Amerika'da Beyaz ırkın her kolu melezleşmiştir. Melezliğin yaygın hale gelmesiyle ırklar arasındaki anlaşmazlıklar da yavaş yavaş ortadan kalkacak gibi görünmektedir. Melezlik yalnız insanlar arasında değil, hayvanlar arasında da olur.
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim