Hakkında Bilgi

Meristem nedir

Meristem nedir
Bitkinin değişmez dokularını oluşturan farklılaşmamış embriyonik bitki dokusudur. Büyük çekirdeklidir. Hücre arası boşlukları yoktur. Sitoplazmaları bol ve hücre çeperleri ince olup saf selülozdandır. Kofullar ya çok küçük ya da hiç yoktur. Hücreleri sürekli bölünme özelliğindedir. Hücreleri küçüktür. Meristem doku kökenine göre ikiye ayrılır:

1. Primer (Birincil) Meristem : Hücrelerin embriyo evresinde kazandığı bölünme yeteneği süreklidir. Kök, gövde ve dal uçlarındaki büyüme konilerini oluşturur. Uç meristemide denir. Büyüme bölgelerinin zarar görmemesi için kökte koruyucu olarak kaliptra gövdede ise koruyucu yapraklar vardır. Büyüme bölgesinde dıştan içe doğru üç ayrı bölge bulunur.Dermatojen Periblem Plerom Dermatojen epidermayı doğurur. Periblem (temel meristem) temel doku olan parankimayı ve kabuk bölgesi ile merkez silindirin öz bölgesini oluşturur. Pleromun farklılaşması iletim ve destek dokusunu oluşturur.

2. Sekonder (İkincil) Meristem: Primer meristemden oluşan değişmez dokular sonradan bölünme özelliği kazanarak sekonder meristemi oluşturur. Çok yıllık bitkilerde kök ve gövdede odun ve soymuk borularını oluşturarak kalınlaşmayı kambiyum ile koruyucu nitelikteki mantarlaşmış dokuyu oluşturan mantar kambiyumu (fellojen) sekonder meristemdir.

Biyoloji, meristem, meristem nedir, meristem ne demek, meristem neye denir, meristem hakkında, meristem ile ilgili bilgiler, meristem bilgi, meristem hakkında bilgi, meristem ne demektir, meristem anlamı, meristem ile ilgili bilgi, meristem neye denir,

farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim