Hakkında Bilgi

Adalet Meslek Elemanı Hakkında Bilgi

Adalet Meslek Elemanı Hakkında Bilgi
Adalet Meslek Elemanınin Görevleri
Vatandaşların başvurularını kaydeder, Bu başvuruları mahkemelere iletir, Yargıçların aldıkları kararların uygulanmasını izler, Mahkeme ilamlarının icrası, alacakların tahsilinin sağlanması işlemlerini yürütür, İnfaz kararlarının uygulanmasını izler.

Adalet Meslek Elemanının kullandığı Malzemeler
Dosya ve evrak, Yazı makinesi, Kırtasiye araç ve gereçleri,
Bilgisayar, Faks.

Adalet Meslek Elemanının Özellikleri
Adalet meslek elemanı olmak isteyenlerin; Sosyoloji ve hukuk alanına ilgili, Türkçe’yi iyi kullanan, titiz, dikkatli çalışan, sorumluluk duygusuna sahip kimseler olmaları gerekmektedir.

Adalet Meslek Elemanı Okulları
Mesleğin eğitimi; meslek yüksekokullarının Adalet bölümlerinde verilmektedir.

Adalet Meslek Elemanı Okulu Kaç yıllıktır
Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim Adalet Meslek Yüksekokullarında öğrencilere, adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bilgisi, Hukuk Bilgisi, Hukuk Usulü Bilgisi, Ceza ve Ceza Usulü Bilgisi, İcra İflas Bilgisi, Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı, Mali Mevzuat, Hukuk Dili, Adli Tıp İnfaz Bilgisi, Kalem Mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra, Daktilografi, Türkçe, Yabancı Dil, Muhasebe, İşletme Yönetimi, Arşiv ve Dosyalama Teknikleri gibi teorik ve uygulamaya yönelik dersler okutulmaktadır.

Adalet Meslek Elemanı Diploması
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Adalet Ön Lisans diploması ve “Adalet Meslek Elemanı” unvanı verilmektedir.

Adalet Meslek Elemanı Çalışma Alanı
Bölüm mezunları, açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı, zabıt katipliği görevlerine atanmaktadırlar. İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda “Hukuk Müşavirliği” bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler.

Adalet, Adalet Meslek Elemanı, Adalet Meslek Elemanı ne yapar, Adalet Meslek Elemanı hakkında, Adalet Meslek Elemanı ile ilgili bilgi, Adalet Meslek Elemanı mesleği, Adalet Meslek Elemanı nasıl olunur, Adalet Meslek Elemanı olmak için, Adalet Meslek Elemanı hangi okulu okumalı, Adalet Meslek Elemanı özellikleri, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim