Hakkında Bilgi

Adli Tıp Teknikeri Hakkında Bilgi

Adli Tıp Teknikeri Hakkında Bilgi
Adli Tıp Teknikeri Görevleri
Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından gönderilen adli olguların raporlarının hazırlanması sürecinde, tedavi evraklarını düzenleyip rapor taslağı haline getirerek ilgili birim amirlerine sunar, Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından muayene edilmek üzere gönderilen hastaları muayeneye hazırlar ve muayene sürecine katılır, Adli raporların imza ve gönderilme süreçlerini takip eder, Adli mercilerce gönderilen olgulardan, biyolojik materyal (kan, kıl, tükürük) alır, Olay yeri incelemelerine katılır, Cesedi adli tıp morguna kabul eder, kabul sırasında belgelerin uygunluğunu kontrol eder, Gelen cesedin kimlik özelliklerini kontrol ederek boy, ağırlık, saç ve göz rengi, eski yara izleri vb. özelliklerini ve ölümün öyküsünü kayıtlara geçirir ve cesedi etiketler, Cesedin fotoğraflarını ve direkt grafilerini çeker; skopi incelemesine yardımcı olur, cesedi taşır, belirlenen prosedürlere göre kanıt, elbiseler ve otopsi öncesi alınması gereken örnekleri laboratuar için toplar, laboratuar araştırması için hazırlar, etiketler ve saklar, Ceset muayene işleminde adli tıp doktoruna yardımcı olur, otopsi sırasında alınacak örnekler için gerekli malzemeleri hazırlar, Otopsi salonu, laboratuar ve grafi odasını düzenler ve malzemelerini korur, havalandırma ve diğer cihazların çalışmasında arıza olup olmadığını kontrol eder, Otopsi tarihini, saatini kaydeder, otopsi esnasında cesedin açılması ve kapatılmasına, organların çıkartılmasına, kan, doku ve vücut sıvısı örneklerinin alınmasına, cesedin kaldırılıp çevrilmesine yardım eder, Otopside kullanılan malzemeleri temizler ve sterilize eder, Otopsi sonrası saklanması gereken cesetleri saklamak için gereken işleri yapar ve düzenli olarak günlük kayıt tutar, teslim edilmesi gereken cesetleri teslim eder ve teslim sırasında gerekli belgeleri düzenler, Morgun ve otopsi odasının temizliğini yapar ve sterilizasyonunu sağlar,
Çalıştıkları birime gelen evrakların kayıt işlemlerini düzenler, bilirkişi olarak görev yapar.

Adli Tıp Teknikerinin Kullandığı Malzemeler
Tur Aleti, (Alçı kesme makası) Keskin bıçaklar, Makaslar, çekiç, Enjektör, Tüp, Bidon (Kap), Diğer tıbbi malzemeler, (pamuk, gazlı bez vb.) Steril malzemeleri, Metre.

Adli Tıp Teknikerinin Özellikleri
Adli tıp teknikeri olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili, bu alanda başarılı, Görsel ve işitsel belleği güçlü, sorumluk alabilen, dikkatli, sabırlı, sakin, el ve parmak becerileri gelişmiş, esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen, Kimyasal kokuları iyi algılayabilen, insanlarla iletişimi başarılı ve insanların duygularını anlayabilen, ağır kokulara dayanıklı, uzun süre ayakta kalabilecek ve bedence güçlü kimseler olmaları gerekmektedir.

Adli Tıp Teknikerinin okuuduğu okullar
Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının “Adli Tıp Teknikerliği” bölümünde verilmektedir.

Adli Tıp Teknikeri okulu kaç yıllıktır
Adli Tıp Teknikerliği programında ön lisans düzeyinde 2 yıl süreli eğitim verilmektedir.

Adli Tıp Teknikerinin Çalışma Alanları
Adli Tıp Teknikerleri, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatında, adliyelerde, Sağlık Bakanlığında, üniversitelerin adli tıp anabilim dallarında çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş eleman olmaması (programın yeni olması)
nedeniyle adliyelerde ve Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatında bu alanda çeşitli kadrolarda çalışanlar usta çırak ilişkileri çerçevesinde görev yapmaktadır. Meslek mensuplarının iş bulmada pek zorlanmayacağı söylenebilir.

Adli Tıp, Adli Tıp Teknikeri, Adli Tıp Teknikeri ne yapar, Adli Tıp Teknikeri hakkında, Adli Tıp Teknikeri ile ilgili bilgi, Adli Tıp Teknikeri mesleği, Adli Tıp Teknikeri nasıl olunur, Adli Tıp Teknikeri olmak için, Adli Tıp Teknikeri olmak için hangi okulu okumalı, Adli Tıp Teknikeri özellikleri, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim