Hakkında Bilgi

Ağaç Oymacısı Hakkında Bilgi

Ağaç Oymacısı Hakkında Bilgi
Ağaç Oymacısı Görevleri
Tasarımı yapılan işler için araç - gereç listesini hazırlar, sipariş verir, satın alır, sağlanan malzemeyi uygun bir şekilde yerleştirir, yapılacak işlemleri gösteren resim veya çizimleri okur, yorumlar ve ağaç üzerine çizim yapar, malzemenin, belli yerlerini kesici aletlerle, oyma tekniğine uygun olarak, keser, Ağaç oymacısı işini; Kesme oyma (Dekupe), Yüzey oymacılığı (Rölyef), Alçak yüzey oymacılığı, Derin yüzey oymacılığı, Doğal şekil oymacılığı, tekniklerinden birini veya birkaçını bir arada kullanarak yapar. İşlemden geçmiş malzemeler bir mobilya parçası ise parçaları siparişi veren atölyeye gönderir; özel sipariş ise istenilen şekilde ve sağlam olarak teslim eder ve gerekiyorsa monte eder, Kullanılan makine araç ve gereçlerini hizmete hazır halde tutulmasını ve iş bitiminde bakımının yapılmasını sağlar, gerekirse basit arızaları onarır.

Ağaç Oymacısının Kullandığı Malzemeler
Ağaç oyma makineleri (dekupaj makineleri, el oyma makineleri ve bıçakları, oymakopya makineleri), Oyma kalemleri, Rendeleme aletleri (rendeler, düztabanlar, planyalar vb.), Testereler, Çekiç, tokmak, kerpeten, tornavida vb. Eğe, törpü, sistire,
Ölçme, markalama ve kontrol aletleri, Teknik resim araç ve gereçleri, Çeşitli malzemeler (ağaç, tutkal, çivi, zımpara, vida ve gereçler, boya, vernik, cila vb.)

Ağaç Oymacısı Özellikleri
Parçalar arasındaki ilişkileri görebilen, Tasarım, çizim yeteneğine ve el becerisine sahip, El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilme yeteneğine sahip, Makinelerle çalışmaktan hoşlanan, Bedensel bakımdan güçlü, Ayrıntılara dikkat edebilen, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

Ağaç Oymacısı Çalışma Alanları
Çalışma alanı daha çok özel sektör işletmeleridir. Mobilya imal eden atölyeler, ağaç oymacılığı üzerine çalışan atölyeler bunların başında gelmektedir. Hediyelik eşya imal eden işyerleri de önemli istihdam yerleridir. Ağaç oymacılığı alanında yetişmiş kişi için istihdam alanları oldukça sınırlıdır. Birçok atölye başka alanlara kaydığı veya kapandığı için bir yandan yeni eleman yetişmemekte, diğer yandan yetişmiş eleman isteği pek olmamaktadır. Üretim artmadığı, piyasa canlanmadığı için atölyeler mevcut kadrolarını korumakla varlığını sürdürmektedir. Ağaç oymacılığı mesleği teknolojik gelişmelerin sonucunda eski önemini yitirmiştir. Bunun en önemli nedeni de el emeğiyle üretilen malların, makinelerle yapılan seri üretim karşısında rekabet şansının kalmamasıdır.

Ağaç Oymacısı Okulları
Mesleğin eğitimi, yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde, “Ağaç İşleri” alanı “Ağaç Oymacılığı” dalında verilmektedir.

Ağaç Oymacısı Okulu Kaç Yıllıktır
Ağaç Oymacılığı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.

Ağaç Oymacısı Meslekte İlerleme
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yılsonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Ayrıca çalıştığı işyerinde yönetim kademelerine de gelebilir.

Ağaç Oymacısı, Ağaç Oymacısı ne yapar, Ağaç Oymacısı hakkında, Ağaç Oymacısı ile ilgili bilgi, Ağaç Oymacısı mesleği, Ağaç Oymacısı nasıl olunur, Ağaç Oymacısı olmak için, Ağaç Oymacısı olmak için hangi okulu okumalı, Ağaç Oymacısı özellikleri, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim