Hakkında Bilgi

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Hakkında Bilgi

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Hakkında Bilgi
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Görevleri
Aile Ekonomisi ve Beslenme konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeydeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda bulundurur, Öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilere yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı arttırıcı önlemler alır, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Öğretmenler Kurulu toplantısına katılır, Öğrencileri belirli dönemlerde yazılı ve sözlü sınava tabi tutup değerlendirir, Sınav notlarını not defterine işleyip not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını izler, Devamla ilgili kayıtları ve diğer rapor ve kayıtları idareci ve velilere sunar. Gıdaların işlenmesi, saklanması ile ilgili gelişmeleri ve piyasaya sürülen yeni ürünleri takip eder, Tüketicilerin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevi yapar, Ev araçlarının, yiyecek ve giyeceklerin seçilmesi, satın alınması ve kullanılması hakkında önerilerde bulunur, Ailede kaynakları kullanma ve bütçe yapma bilgisi verir, Bireyin fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel gelişimine yardım ederek ev, aile ve çalışma yaşamını dengeler, Birey ve ailelerinin refahını destekleyecek bilgi ve becerileri öğreterek yaşam standartlarını yükseltir, Aile bireylerinin kaynaklarını(zaman, para, araç-gereç,enerji vb) ekonomik şekilde kullanarak üretime katkıda bulunmalarını sağlar, Özellikle kadının bireysel gelişimini destekleyerek toplumdaki rolünü geliştirir.

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Kullandığı Malzemeler
Görsel araçlar (TV, Video, Tepegöz, Sinema filmi, Slayt) ve bilgisayar, el becerilerine yönelik örnek ürünler ve yapım araç-gereçleri, dikiş makinesi, Laboratuar aletleri, kimyasal katkı maddeleri, Mutfak araç-gereçleri ( Ocak ,fırın, buzdolabı ), Alanı ile ilgili mesleki yayınlar, Yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, Öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, Meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Özellkleri
Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni olmak isteyenlerin; Sosyal bilimlere ve fen bilimlerine ilgili, İnceleme ve araştırmaya meraklı, ayrıntılara dikkat eden, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Ekip çalışmasına yatkın, düşüncelerini başkalarına açık bir şekilde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu
kimseler olmaları gerekir.

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Okulu
Bu mesleğin eğitimi, üniversitelerin Mesleki Eğitim Fakültesi, “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” bölümlerinde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır.

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölümde alınan eğitim dersleri: Genel Kimya, Genel Biyoloji, Genel Psikoloji, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, İstatistik, Bu bölümde alınan branş dersleri; Meslek Teknolojisi, Temel Beslenme İlkeleri, Pişirme Tekniklerine Giriş, Ev ve Mutfak Araçları, Besin Kimyası, Ev Yönetimi, Besin hazırlama ve Pişirme Teknikleri, Genel Mikrobiyoloji, Özel Durumlarda Beslenme, Aile Ekonomisi ve Tüketici Eğitimi, İş Teknik Eğitimi, Ev Planlama ve Dekorasyon, Deneysel Yiyecek Hazırlama, Kurum ve Ticari Mutfak, Gıda Analizi ve Kontrolü, Dünya Mutfak Kültürleri, Kat Hizmetleri, Servis Teknikleri, Besin Hijyeni ve Kalite, Türk Mutfağı, Besin İşleme ve Saklama, Toplum Sağlığı ve İlkyardım, Ana ve Çocuk Beslenmesi, Ailede Etkileşim, Hastalıklarda Beslenme ve Diyet, Bu bölümde alınan Pedagojik Formasyon Dersleri; Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Sınıf Yönetimi, Yazılı-Sözlü Anlatım Teknikleri, Okul Deneyimi, Rehberlik, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Bilimsel Araştırma Teknikleri, öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ayrıca fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarıyıl “Öğretmenlik Uygulaması” yaparlar.

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Diploması
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Lisans Diploması” ve “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni” unvanı verilir.

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Çalışma Alanları
Mezunlar Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararı gereği; ilköğretim okullarına İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) öğretmeni, Kız Meslek Liselerine ise Besin/Gıda Teknolojisi- Ev Yönetimi ve Beslenme öğretmeni olarak atanırlar. Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Kurum Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Servis Hizmetleri, Pastacılık bölüm alan ve dallarının ortak alan ,teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Kafeterya İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik , Yat Kaptanlığı Mutfak Yaşlı Hizmetleri ile,Diğer alanların beslenme alanına teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Alanın /dalın teorik ve uygulamalı diğer meslek dersleridir. Halk Eğitim Merkezlerinde yönetici ve kurs öğretmenliği yapabilirler. Yemek fabrikası, restaurant, kuru temizleme atölyesi, catering (ev işi yemek yapma-satma), temizlik şirketi, dekoratif eşya dizaynı ve pazarlama işlerinde kendi işyerlerini açabilirler. Televizyon, radyo ve gazete gibi medya kuruluşlarında branşları doğrultusunda programcı ve yönetici olarak görev alabilirler.

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Meslekte İlerleme
Üniversitelerde, eğitim sonrasında akademik personel olarak uzman, doktor, yardımcı doçent, doçent, profesör unvanları alınabilir. MEB 'ce yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı olunması durumunda müfettiş olarak çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınava girerek başarı gösterenler Uzman Öğretmen veya Baş öğretmen olabilirler. Milli Eğitim Bakanlığında meslekte uzmanlaşma ve yükselmeyi sağlayan, tecrübe ek bilgi ve beceri kazandıran seminerler ve hizmet-içi eğitim faaliyetleri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde “Eğitim Yöneticiliği” yapabilirler.

Aile Ekonomisi, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni hakkında, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni ile ilgili bilgi, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni mesleği, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni nasıl olunur, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni olmak için, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni özellikleri, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim